Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

Địa chỉ: 332 Đường Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (+84) 913251379 – (+ 84) 913369396

Giám đốcĐào Thị Ngọc Lan

Email: [email protected].

Website: yenbaicdsh.com

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi bằng cách nhập thông tin vào form dưới đây