Chăm sóc sức khỏe

Cập nhật: 17/05/2020
YENBAI CDSH: Triển khai chiến dịch truyền thông giáo dục sức khỏe tại huyện Mù Cang Chải Trong tháng 5 và tháng 6/2014, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái...