Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

Là một tổ chức khoa học công nghệ được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-LHH ngày 13/11/2009 của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Yên Bái

Hoạt động theo Luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 81/ NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật .

Trung tâm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự chủ và tự trang trải tài chính theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước

TIN TỨC VÀ ẤN PHẨM

Yên Bái CDSH: Hành trình 5 năm vì cuộc sống cộng đồng

Là một trong 21 thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm...

YEN BAI CDSH: Nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

YBĐT – Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp...

NHÀ TÀI TRỢ