Tham gia mạng lưới

Cập nhật: 17/05/2020
Trong hai ngày 24 và 25/03/2015, tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh châu Âu (EU), và Ngân hàng thế giới (WB)...