Nhân lực

YenBai CDSH có đội ngũ cán bộ và chuyên gia, cố vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như phát triển bền vững. Trung tâm hiện có 15 cán bộ có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở nên, trong đó có 2 tiến sĩ và 3 thạc sĩ. Ngoài ra, trung tâm còn có mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài tỉnh với trình độ chuyên môn đa dạng như y tế, luật, xã hội học, nông nghiệp bền vững.