Tin hoạt động

Cập nhật: 17/05/2020
Viện nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Việt Nam) triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc...
Cập nhật: 17/05/2020
Năm 2016, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn, thách thức, YENBAI CDSH vẫn cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong...
Cập nhật: 17/05/2020
Đây là một trong những hoạt động của dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe” tại hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái...
Cập nhật: 17/05/2020
Hội thảo của mạng tháng 4/2012 đã hướng tới quyết định chọn đề tài “Sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch và giám sát chương trình 30a” làm đề tài nghiên cứu vận động chính sách...
Cập nhật: 17/05/2020
Ngày 5/10/2012 tại hội trường Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội thảo báo cáo chia sẻ kết quả nghiên cứu của nhóm tư vấn nghiên cứu mạng CIFPEN. Hoạt động này do tổ chức thành...