Tuyển chuyên gia công nghệ thông tin

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ( TOR)

Tuyển chọn chuyên gia công nghệ thông tin để thực hiện dự án

Tên Dự án: Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro

trên không gian mạng”

Gói thầu số Tuyển chuyên gia về công nghệ thông tin triển khai thực hiện dự án
Số lượng: 01 người
Mục đích: Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động của dự án
Địa điểm: Tỉnh Yên Bái ( Thành phố Yên Bái và một số huyện trong tỉnh)
Thời gian: Từ tháng3/2024 đến hết tháng 2/2028
Giám sát hợp đồng YENBAI CDSH
Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 21/2/2024  đến ngày  29/2/2024     
  1. Thông tin chung :

Dự án”Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth  CCRP)Số tham chiếu: EuropeAid/174088/DD/ACT/VNdo EU tài trợ, đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth CCRP) trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. 

Xem chi tiết tại đây.