Tuyển chuyên gia theo dõi giám sát

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ( TOR)

Tuyển chọn chuyên gia theo dõi giám sát để thực hiện dự án

 

Tên Dự án: Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng”
Gói thầu số Tuyển chuyên gia M&E ( theo dõi giám sát, đánh giá dự án)
Số lượng: 01 người
Mục đích: Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động của dự án
Địa điểm: Tỉnh Yên Bái ( Thành phố Yên Bái và một số huyện trong tỉnh)
Thời gian: Từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2028
Giám sát hợp đồng YENBAI CDSH
Hạn nộp hồ sơ Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 27/2/2024

 

  1. Thông tin chung :

Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth  CCRP)Số tham chiếu: EuropeAid/174088/DD/ACT/VNdo EU tài trợ, đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt  tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth CCRP) trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ

Xem chi tiết tại đây