Dự án 2010

Tên dự án: » Nâng cao năng lực cho Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển các tổ chức xã hội dân sự tỉnh Yên Bái.

Thuộc Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm tài khóa 2010 – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

 

Đệ trình bởi :

Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

 Địa chỉ: 186 đường Đinh Tiên Hoàng

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại : 0293 892 298

Fax: 0293 892 298

Người liên hệ : Bs. Phùng Thanh Khiết, Phó Giám đốc

Điện thoại : 0293 892 298

Mobile: 0912 510 843

Fax: 0293 892 298

Email: [email protected]

 

Đệ trình tới :

Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Đại diện bởi :

Phòng Thông tin-Văn hóa (PAS)

 Đại sứ quán Hoa Kỳ

Số 7 Láng Hạ, Hà Nội

 Ngày đệ trình:  8/6/2010

    Thay mặt YenBaiCDSH

Giám đốc

Nguyễn Thị Năm