YENBAI CDSH tham dự Hội nghị tăng cường Y tế cơ sở cho chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hướng tới Bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân (Thành phố Huế, ngày 24 – 25/03/2015)

Trong hai ngày 24 và 25/03/2015, tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh châu Âu (EU), và Ngân hàng thế giới (WB) đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Đến dự có đồng chí Vũ Đức Đam, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, các Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam  và hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia quốc tế…

Được Liên minh châu Âu (EU) giới thiệu, Bộ Y tế mời dự hội nghị, YENBAI CDSH đã có tham luận ”Bài học kinh nghiệm về tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở” khi thực hiện Dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân vào lập kế hoạch chăm sóc sức khoẻ tại 2 xã La Pán Tẩn và Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” (do EU tài trợ từ 2013 đến 2015), đó là: Diễn đàn y tế thôn bản hoặc đối thoại cấp huyện (định kỳ 3 tháng/lần  ở cấp thôn và 6 tháng/lần ở cấp huyện) là cơ hội thúc đẩy sự tham gia của người dân; Xây dựng kế hoạch CSSK có sự tham gia của người dân; Tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh tại thôn bản để người dân tiếp cận nhiều hơn; Truyền thông giáo dục sức khỏe theo hướng nhạy cảm văn hóa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận cho người dân; Thành lập và duy trì nhóm sở thích để bảo tồn và phát huy kiến thức bản địa về sử dụng thuốc nam cho chăm sóc sức khoẻ và phát triển sinh kế.

Lãnh đạo YENBAI CDSH tham dự Hội nghị

Tham luận đã được đánh giá cao và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Bộ Y tế, các Tổ chức và đại biểu tham gia Hội nghị. Thứ Trưởng Bộ Y tế, PGS. TS Phạm Lê Tuấn cho rằng” Đây là một mô hình tốt, có thể xây dựng và mở rộng sáng các địa phương khác”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới YENBAI CDSH sẽ có những hoạt động hiệu quả hướng về y tế cơ sở!

Tin và ảnh: Đ.L