Thông báo mới

Cập nhật: 10/05/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Mặt hàng: Máy kéo nông nghiệp Kính gửi: Nhà cung cấp            Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ...
Cập nhật: 17/03/2022
Tiêu chí xét chọn nhà cung cấp Ốc giống cho sáng kiến tại xã Kiên Thành.        Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang...
Cập nhật: 17/03/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Mặt hàng: Máy gặt đập liên hoàn mini        Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang có nhu...
Cập nhật: 25/02/2022
Tiêu chí xét chọn nhà cung cấp con Dê giống cho sáng kiến tại xã Kiên Thành.        Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH)...
Cập nhật: 15/12/2021
       Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang có nhu cầu thu mua thân cây Khôi nhung tía sử dụng làm hom giống tại...
Cập nhật: 15/12/2021
      Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang có nhu cầu thu mua thân cây Khôi nhung tía sử dụng làm cây giống tại...
Cập nhật: 12/12/2021
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ           Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia” có nhu cầu mua...
Cập nhật: 13/08/2021
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN VỀ CẢI THIỆN KIẾN THỨC, KỸ NĂNGSỬ DỤNG MÁY TÍNH ĐỂ GIÚP THANH NIÊN HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠITẠI XÃ HƯNG KHÁNH, HUYỆN TRẤN...
Cập nhật: 11/08/2021
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CHO NHÓM NÒNG CỐT CÂU LẠC BỘ TIỀN HÔN NHÂN XÃ HƯNG KHÁNH,HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI  ...
Cập nhật: 02/08/2021
THÔNG BÁO Về việc mời chào giá cung cấp máy tính xách tay (Laptop) Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia”...