THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

         Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia” có nhu cầu mua sắm một số máy móc, vật tư phục vụ hoạt động hỗ trợ sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái.

       Nay thông báo đến các công ty/hộ kinh doanh báo giá theo nội dung như sau:

Xem chi tiết tại đây