Thư mời chào giá máy đóng gói trà túi lọc

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Mặt hàng: Máy đóng gói trà túi lọc tự động

Kính gửi: Nhà cung cấp

               Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế – xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” (Dự án EU/ SỰ THAM GIA) do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) tài trợ, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức lựa chọn nhà cung cấp (NCC) mặt hàng “Máy đóng gói trà túi lọc tự động”

Xem chi tiết tại đây