Thư mời chào giá cạnh tranh: Máy kéo nông nghiệp.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Mặt hàng: Máy kéo nông nghiệp

Kính gửi: Nhà cung cấp

           Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế – xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” (Dự án EU/ SỰ THAM GIA) do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) tài trợ, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) tổ chức lựa chọn nhà cung cấp (NCC) mặt hàng “Máy kéo nông nghiệp” của Sáng kiến khởi nghiệp mã số SKKN2-01 “Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp” tại xã Y Can – huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái.

            Trung tâm YENBAI CDSH trân trọng kính mời Nhà cung cấp tham gia chào giá gói thầu nêu trên. Thông tin về yêu cầu của hồ sơ chào giá, kèm các tiêu chí xét chọn NCC được đính kèm Phụ lục 1, cụ thể như sau: