Thư mời chào giá máy băm nghiền cây

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Mặt hàng: Máy băm nghiền cây, cành gỗ

Kính gửi: Nhà cung cấp

            Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế – xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” (Dự án EU/ SỰ THAM GIA) do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) tài trợ, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp (NCC) mặt hàng “Máy băm nghiền cây, cành gỗ”

Xem chi tiết tại đây