THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Mặt hàng: Máy gặt đập liên hoàn mini

       Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang có nhu cầu mua Ốc  giống để hỗ trợ sáng kiến khởi nghiệp tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Yêu cầu tiêu chuẩn thu mua: Theo bảng Tiêu chí xét chọn đính kèm.

       Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng báo giá. Trong bảng báo giá phải ghi rõ thông số kỹ thuật/thông tin của sản phẩm, thời gian giao hàng, thuế và cước vận chuyển (nếu có), hình thức thanh toán, thời hạn của bảng báo giá.

       Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong kín miệng để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá, hoặc gửi bản scan về địa chỉ email: [email protected].

       Thời gian nộp bảng báo giá: Trước 17h ngày 18/03/2022

       Địa chỉ nhận báo giá: Văn phòng Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – 332 Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái – SĐT: 0983.792.359 (Anh Ngọc Anh cán bộ dự án) – 0943.665.368 (Em Đức kế toán).

SKKN2-01 – Thư mời chào giá máy gặt