Cập nhật: 21/02/2024
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ( TOR) Tuyển chọn chuyên gia theo dõi giám sát để thực hiện dự án   Tên Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” Gói thầu số...
Cập nhật: 21/02/2024
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ( TOR) Tuyển chọn chuyên gia công nghệ thông tin để thực hiện dự án Tên Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” Gói thầu số Tuyển...
Cập nhật: 27/12/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Mặt hàng: Máy đóng gói trà túi lọc tự động Kính gửi: Nhà cung cấp                Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho...
Cập nhật: 27/12/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Mặt hàng: Máy băm nghiền cây, cành gỗ Kính gửi: Nhà cung cấp             Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể,...
Cập nhật: 08/12/2022
         Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia” có nhu cầu mua sắm một số máy móc, vật...
Cập nhật: 10/05/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Mặt hàng: Máy kéo nông nghiệp Kính gửi: Nhà cung cấp            Trong khuôn khổ dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ...
Cập nhật: 17/03/2022
Tiêu chí xét chọn nhà cung cấp Ốc giống cho sáng kiến tại xã Kiên Thành.        Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang...
Cập nhật: 17/03/2022
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Mặt hàng: Máy gặt đập liên hoàn mini        Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang có nhu...
Cập nhật: 25/02/2022
Tiêu chí xét chọn nhà cung cấp con Dê giống cho sáng kiến tại xã Kiên Thành.        Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH)...
Cập nhật: 15/12/2021
       Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(Yên Bái CDSH) đang có nhu cầu thu mua thân cây Khôi nhung tía sử dụng làm hom giống tại...