Thông báo mời chào giá

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

          Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia” có nhu cầu mua sắm một số máy móc, con giống, cây giống phục vụ hoạt động hỗ trợ sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái.
Nay thông báo đến các công ty/hộ kinh doanh báo giá theo nội dung như sau:

Xem chi tiết tạ đây