Thông báo về việc mời chào giá cung cấp máy tính xách tay (Laptop)

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá cung cấp máy tính xách tay (Laptop)

Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) – Dự án “EU/Sự tham gia” có nhu cầu mua sắm 05 máy tính xách tay (Laptop)
Nay thông báo đến các công ty báo giá theo nội dung như sau:

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết