Tọa đàm: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

          Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái đã triển khai dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc Nam” từ tháng 7/2017 – 10/2021 với sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (EU)

          Một trong những hợp phần quan trọng của dự án là thúc đẩy các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc Nam nâng cao nhận thức và thực hành về BI-CSR

Xem chi tiết tại đây.