Hội thảo “Lồng ghép phát triển cây thuốc nam vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương”

          Sáng 28/10, với sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh Châu âu tại Việt Nam về việc thực hiện Dự án Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YEN BAI CDSH) tổ chức Hội thảo “Lồng ghép phát triển cây thuốc nam vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương”.

Hình ảnh tại hội thảo
 
       Tại Hội thảo, các thành viên tham gia Dự án đã được nghe cán bộ YEN BAI CDSH trình bày bài học kinh nghiệm lồng ghép phát triển cây thuốc nam trong kế hoạch phát triển kinh tế địa phương với các nội dung: thực trạng cây thuốc, những chính sách về cây thuốc; thành tựu của tỉnh tham gia Dự án; vai trò của tổ chức xã hội trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; bài học kinh nghiệm, giải pháp và kiến nghị; ý nghĩa, quy trình phương pháp lồng ghép phát triển cây thuốc nam vào  kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp xã hằng năm.