Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch và giám sát chương trình 30A tại Mù Cang Chải”

Ngày 5/10/2012 tại hội trường Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội thảo báo cáo chia sẻ kết quả nghiên cứu của nhóm tư vấn nghiên cứu mạng CIFPEN. Hoạt động này do tổ chức thành viên mạng CIFPEN tại địa bàn là CDSH Yên Bái cùng phối hợp với nhóm nghiên cứu vận động chính sách của mạng CIFPEN thực hiện. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi 4 hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách về chương trình 30A tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái:

Hoạt động 1: Thăm cơ sở và hội thảo khởi động

Hoạt động 2: Nghiên cứu thực địa tại 2 xã Púng Luông và La Pán Tẩn

Hoạt động 3: Báo cáo kết quả nghiên cứu và thực hiện vận động cấp huyện

Hoạt động 4: Báo cáo chia sẻ cấp tỉnh và vân động cấp tỉnh.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các sở Lao động thương binh xã hội, sở Kế hoạch đầu tư, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân, hội Phụ nữ,… Về phía huyện Mù Cang Chải có Phó chủ tịch huyện phụ trách 30A, phòng Lao động thương binh xã hội thường trực 30A, phòng Tài chính – Kế hoạch cùng chủ tịch 2 xã La Pán Tẩn và Púng Luông. Đại diện Ban điều hành mạng CIFPEN, nhóm nghiên cứu và ban lãnh đạo CDSH cùng một số chuyên viên Liên hiệp hội Khoa học tỉnh Yên Bái cũng có mặt. Hội thảo cũng được đài Truyền hình tỉnh, báo viết tỉnh Yên Bái quan tâm cử cán bộ tới theo dõi và thu thập tài liệu để đưa tin.

Bước vào hội thảo, thạc sỹ Bùi Khắc Vư thay mặt nhóm nghiên cứu chia sẻ các kết quả đã đạt được. Hội thảo đã nhất trí cao với báo cáo mang tính khoa học, sát với thực tế của địa phương, phản ánh trung thực tình hình thực hiện 30A của huyện Mù Cang Chải và sự đồng thuận tăng cường sự tham gia của người dân. Đại biểu YUSTA Yên Bái phát biểu, với tinh thần trách nhiệm, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái sẽ truyền đạt vấn đề này lên hội đồng nhân dân tỉnh trong cuộc họp sắp tới. Đồng ý kiến với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh nhất trí cao và sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng trong việc tăng cường sự tham gia cũng như sự giám sát chương trình của người dân.

Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải phụ trách 30A cũng nhất trí cao về tăng cường sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch và cho biết: “Chương trình lập kế hoạch rất ý nghĩa với huyện, người dân được được tham gia lập kế hoạch sẽ tốt hơn. Rất mong có nhiều chương trình như thế này để thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân trong việc xây dựng kế hoạch phát triển quê hương. Huyện nhất trí đề nghị tỉnh sớm có quyết định lập kế hoạch có sự tham gia của người dân trong quá trình lập kế hoạch. Đề nghị nhóm tư vấn có chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lập kế hoạch cho cán bộ xã, huyện trong năm 2013”.