YenBai CDSH đoạt giải thưởng ý tưởng sáng tạo cuộc thi “Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010″

Đây là một trong những hoạt động của dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe” tại hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 07/02/2013. Dự án sẽ được tiến hành trong 3 năm (2013 – 2015) với mục tiêu tổng thể nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người nghèo, dân tộc thiểu số ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tăng cường sự tham gia của họ trong việc lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

Ảnh: Lớp tập huấn lập kế hoạch y tế.

Mục tiêu của lớp tập huấn này nhằm nâng cao kiến thức về phương pháp Lập kế hoạch y tế có sự tham gia của người dân cho nhóm cán bộ y tế cấp huyện, xã, thôn và cán bộ chính quyền cấp  huyện và 2 xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, sau tập huấn cán bộ sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học để áp dụng vào thực tế và kế hoạch y tế hàng năm sẽ được xây dựng với sự tham gia của cộng đồng người dân và phản ánh đúng thực trạng cũng như những nhu cầu chính đáng của họ.

Dự tập huấn có 43 các đại biểu (trong đó có 10 người là nữ) là lãnh đạo và cán bộ của Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa khu vực Ngã Ba Kim. Cán bộ chính quyền và cán bộ y tế hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn, các nhân viên y tế thôn bản và các trưởng thôn cùng 16 người dân đại diện cho cộng đồng. 

Lớp tập huấn đã làm việc theo phương pháp tích cực, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và cán bộ YENBAI CDSH, các học viên đã được giới thiệu về Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, tiếp cận với những khái niệm cơ bản: Cộng đồng, nguồn lực, vấn đề sức khỏe, kế hoạch, lập kế hoạch, chu trình quản lý. Sự tham gia của cộng đồng và ý nghĩa của việc cộng đồng tham gia lập kế hoạch, quy trình lập kế hoạch. Biết cách xác định những vấn đề y tế ưu tiên, đánh giá nhu cầu, cách thu thập thông tin, phân tích các vấn đề sức khỏe, lựa chọn giải pháp và viết kế hoạch.

Kết thúc lớp tập huấn, về nội dung có 76% học viên đánh giá là rất phù hợp; 24% đánh giá là phù hợp. Về phương pháp trình bày có 94% đánh giá là tốt. Qua đánh giá của Ban tổ chức, trên 65 % học viên đã đạt yêu cầu đề ra. Qua đó thấy rằng, đối tượng chủ yếu là người Mông, một số học viên còn rất trẻ do đó việc giao tiếp cũng như tham gia vào bài học, chia sẻ thông tin còn rất hạn chế. Phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của người dân là một phương pháp mới, có yếu tố mang tính kỹ thuật và là hoạt động mới lần đầu được áp dụng ở địa phương, do đó cần tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch cho từng xã với sự trợ giúp của nhóm kỹ thuật hướng dẫn cho nhóm nòng cốt của cộng đồng, tạo điều kiện để  họ có thể chủ động thực hiện.

các đơn vị/ cá nhân liên quan và sự nhiệt tinh của giảng viên và học viên, lớp tập huấn đã đạt được mục tiêu đề ra, thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ triển khai của dự án.