Tuyển giảng viên hướng dẫn viết dự án khởi nghiệp

                                                                       ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
                                           GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG VIẾT SÁNG KIẾN
                           PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ
                                 TỪ 16-24 TUỔI TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI (HĐ 2.1)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:
Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội” thuộc Hợp phần 1 do Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái(YENBAI CDSH) thực hiện nằm trong khuôn khổ dự án tổng thể “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế – xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tài trợ. Dự án được triển khai tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Mục tiêu chính của dự án do YENBAI CDSH: Ít nhất 80 thanh niên nam, nữ (khoảng 70% dân tộc thiểu số và 50% nữ) nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức triển khai hiệu quả 6 sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội tại địa phương. .
Để đẩy mạnh sự chủ động và tham gia của thanh niên trong phát triển cá nhân, YENBAI CDSH sẽ hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội của thanh niên dân tộc thiểu số thông qua việc tổ chức tập huấn về kỹ năng viết sáng kiến và hướng dẫn, hỗ trợ viết sáng kiến cho 80 thanh niên có các ý tưởng khởi nghiệp tại các xã Dự án (Y Can, Kiên Thành, Quy Mông, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Tân Đồng, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Hồng Ca) thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Qua đó, các bạn thanh niên địa phương, đặc biệt là nữ thanh niên dân tộc thiểu số, có thể áp dụng được kiến thức đã được đào tạo, phát triển các ý tưởng, viết các sáng kiến khởi nghiệp hoặc phát triển xã hội. Các sáng kiến có chất lượng sẽ được Dự án lựa chọn hỗ trợ tài chính, kĩ thuật để hiện thực hóa các sáng kiến đó.
Trung tâm YENBAI CDSH có nhu cầu tuyển tư vấn điều hành 02 lớp tập huấn cho thanh niên địa phương về kỹ năng viết sáng kiến và hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên viết sáng kiến (02 lớp x 40 người/lớp x 02 ngày) vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2021.

II. MỤC TIÊU
• 80 thanh niên được nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, biết cách phân tích, lựa chọn và phát triển được ý tưởng của mình phù hợp. 80 thanh niên được nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, biết cách phân tích, lựa chọn và phát triển ý tưởng khởi nghiệp một cách phù hợp, hiệu quả tại lớp tập huấn.
• Ít nhất 10 sáng kiến của thanh niên được xây dựng tại lớp tập huấn và tự tin trình bày nhằm huy động nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư/ nhà tài trợ cho ý tưởng, sáng kiến của mình.

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC
1. Nhiệm vụ của tư vấn viên
1.1. Xây dựng bộ tài liệu tập huấn và gửi cho Ban Quản lý dự án của YENBAI CDSH ít nhất 5 ngày trước khi diễn ra tập huấn để góp ý và hoàn thiện. Tài liệu của lớp tập huấn bao gồm :
• Chương trình tập huấn (ghi rõ mục tiêu, các nội dung tập huấn, phương pháp tập huấn, thời gian và văn phòng phẩm cần cho từng hoạt động)
✓ Tài liệu phát tay cho học viên: : dễ hiểu, phù hợp với năng lực của thanh niên địa phương, dễ áp dụng vào thực tiễn.
✓ Bài giảng trình chiếu powerpoint.
• Bải kiểm tra đánh giá kiến thức học viên trước và sau tập huấn
• Phiếu đánh giá nhu cầu tập huấn của học viên
• Viết báo cáo lớp tập huấn, trong đó có phân tích sự thay đổi về kiến thức của thanh niên trước và sau tập huấn, đánh giá kết quả đạt được của lớp tập huấn, đưa ra khuyến nghị giúp thanh niên áp dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn vào thực tiễn.
1.2. Sự phối hợp hoàn thiện công việc với BQL dự án
• Thảo luận và phối hợp chặt chẽ cùng Ban quản lý dự án của YENBAI CDSH để xây dựng nội dung tài liệu tập huấn cho thanh niên vùng dự án, phương pháp tập huấn phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của học viên và Dự án để đảm bảo bộ tài liệu tập huấn phù hợp với ý tưởng, nhu cầu viết đề xuất ý tưởng của thanh niên.
• Thực hiện 02 lớp tập huấn cho 80 thanh niên, mỗi lớp tập huấn 02 ngày tại địa bàn dự án có sự phối hợp và giám sát của Ban quản lý dự án của YENBAI CDSH.
• Tiến hành tập huấn cho thanh niên theo phương pháp lấy học viên làm trung tâm, phương pháp có sự tham gia và học qua trải nghiệm; gắn lý thuyết vào thực tiễn liên quan đến ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên.
• Điều chỉnh nội dung, phương pháp tập huấn trên cơ sở các góp ý của Ban quản lý dự án và phản hồi của học viên nhằm đảm bảo chất lượng lớp tập huấn. Đánh giá lớp tập huấn hàng ngày để xác định mức độ nhận thức và có những điều chỉnh nếu cần thiết.

2. Các kết quả đầu ra.
• Một bộ tài liệu giảng dạy của lớp tập huấn về kỹ năng viết sáng kiến và hướng dẫn, hỗ trợ viết sáng kiến được biên soạn phù hợp với năng lực của thanh niên (dễ hiểu, phù hợp với năng lực của thanh niên địa phương, dễ áp dụng vào thực tiễn).
• Điều hành 02 khóa tập huấn, mỗi khóa tập huấn 02 ngày, được tổ chức tại tại địa bàn dự án
• Báo cáo tập huấn bao gồm đo lường sự thay đổi về kiến thức của học viên trước và sau tập huấn, kết quả lớp tập huấn, các đề xuất để Dự án hỗ trợ các sáng kiến của thanh niên hiệu quả.
• Ít nhất 80% thanh niên trả lời đúng được 70% bài kiểm tra cuối khóa tập huấn.
• Ít nhất 80% Nhóm thanh niên tự tin áp dụng kiến thức tập huấn phát triển được ý tưởng của mình và viết thành sáng kiến.

IV. TIẾN ĐỘ VÀ KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN
Bắt đầu từ 20/02/2021 đến 03/03/2021
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỐ NGÀY LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN
1. Xây dựng bộ tài liệu tập huấn và gửi Ban quản lý dự án của Trung tâm CDSH tỉnh Yên Bái phê duyệt trược khi thực hiện tập huấn 19/02/2021 01 ngày Tư vấn gửi tài liệu và chỉnh sửa hoàn thiện theo gợi ý của BQL DA.
Ban QLDA phê duyệt
2. Tổ chức tập huấn lớp thứ nhất 24-25/02/2021 02 ngày Tư vấn điều hành.
Ban QLDA hỗ trợ
3. Viết và gửi báo cáo kết quả lớp tập huấn lớp 1
Rút kinh nghiệm lớp tập huấn thứ 1 và điều chỉnh bài giảng 26/02/2021 0,5 ngày Tư vấn
4. Tổ chức lớp tập huấn thứ 02 27-28/02/2021 02 ngày Tư vấn điều hành.
Ban QLDA hỗ trợ
5. Viết và gửi báo cáo kết quả lớp tập huấn lớp 2 03/03/2021 0,5 ngày Tư vấn
Ban QLDA phê duyệt
Tổng cộng 6 ngày

V. TUYỂN CHỌN TƯ VẤN
1. Yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của tư vấn viên :
• Số lượng tư vấn: 01 người
• Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lí dự án kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác tương đương.
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong xây dựng tài liệu tập huấn và thực hiện tập huấn, đào tạo về kỹ năng viết sáng kiến và hướng dẫn, hỗ trợ viết sáng kiến cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên ngoài nhà trường, thanh niên dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.
• Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với các Tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ (trong nước và quốc tế) nghề nghiệp, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và làm việc với thanh niên dân tộc thiểu số.
• Có kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy tích hợp, sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia, học qua trải nghiệm, thực hành, lấy học viên làm trung tâm, liên hệ lý thuyết với công việc thực tiễn.
• Có kỹ năng theo dõi và đánh giá được sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng của học viên trước và sau tập huấn, viết báo cáo kết quả lớp tập huấn.
• Cam kết sắp xếp được thời gian thích hợp để thực hiện công việc hiệu quả.

2. Đánh giá, xét chọn tư vấn.
Ứng cử viên được xét chọn dựa trên các tiêu chí và thang điểm như sau:
a. Đánh giá về Đề xuất kỹ thuật: 70% số điểm
• Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước, các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 70/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về đề xuất tài chính.
• Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật với tổng số 100 điểm sẽ được phân bổ như sau :
Tiêu chí Số điểm
1. Kinh nghiệm, chuyên môn 50
Trình độ chuyên môn phù hợp Yêu cầu bắt buộc, không tính điểm
Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thực hiện tập huấn khởi kỹ năng viết đề xuất và hướng dẫn, hỗ trợ viết đề xuất, sáng kiến 30
Kinh nghiệm làm việc với thanh niên dân tộc thiểu số và các tổ chức xã hội 20
2. Đề xuất kỹ thuật 50
Nội dung của đề xuất logic, đầy đủ, phù hợp với thanh niên dự án 20
Phương pháp giảng dạy phù hợp với thanh niên dân tộc thiểu số, ngoài nhà trường 20
Kế hoạch triển khai hoạt động rõ ràng, cụ thể 10

b. Đánh giá về đề xuất tài chính: 30% số điểm
• Các tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất sẽ được mời để phỏng vấn hoặc lựa chọn để thực hiện hoạt động này.
• Đề xuất tài chính chỉ liên quan đến công việc giảng dạy/ tập huấn của tư vấn, không bao ăn – ở – đi lại. Các khoản công tác phí, ăn ở, đi lại sẽ do Ban Quản lý dự án của Trung tâm CDSH sắp xếp và thanh toán theo quy định của Nhà tài trợ.

VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN
Tư vấn được thanh toán hai một lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi theo kết quả hoàn thành toàn bộ các công việc như thống nhất, được Trung tâm Yên Bái CDSH phê duyệt và CDSH nhận đầy đủ các chứng từ đề nghị thanh toán hợp lệ bao gồm: xác nhận hoàn thành công việc, bảng chấm công, đề nghị thanh toán, các hóa đơn, chứng từ liên quan khác (nếu có) theo quy định của Nhà tài trọ.

VII. CÁCH NỘP HỒ SƠ
Cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm :
• Email bày tỏ sự quan tâm
• Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của tư vấn
• Bản đề xuất kĩ thuật thực hiện công việc
• Bản đề xuất tài chính

Hồ sơ được gửi vào địa chỉ :
• Email : [email protected] hoặc [email protected]
• Mọi thông tin cần làm rõ hơn, vui lòng liên hệ số ĐT : 0913.369.396 (Mr. Bùi Văn Hải)

Hạn nộp hồ sơ đến 8h00 sáng ngày 08/3/2021.