Báo cáo công tác 6 tháng 2017

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

 

Số:   05/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày  12  tháng 6 năm 2017

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

         

Thực hiện công văn số 18/LHH-VP ngày 19/5/2017 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) xin tổng hơp các hoạt động trong kỳ báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017:

  1. Công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức:

 Tiếp tục các công việc củng cố kiện toàn tổ chức nhân sự trong năm 2016 đơn vị đã cơ cấu bộ phận thường trực lồng ghép, kiêm nhiệm tinh gọn, đảm bảo được công việc của văn phòng đồng thời đáp ứng được các yêu cầu hoạt động của trung tâm mà không phát sinh thêm biên chế.

Trung tâm CDSH đã duy trì hoạt động thường xuyên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bình thường, thực hiện các nội dung chỉ đạo công tác của LHHKHKT tỉnh cũng như các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh và các Mạng lưới mà đơn vị tham gia làm thành viên đảm bảo các yêu cầu công tác.

Website của CDSH được củng cố và cập nhật đã góp phần tích cực trong phát huy năng lực chuyên môn, duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm.

Cơ sở làm việc mới tại Công ty cổ phần phát triển y tế  Việt Tràng An tại 332- Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 14, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái đảm bảo điều kiện vật chất và trang thiết bị cho triển khai công tác của đơn vị ổn định.

  1. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KH&CN:

Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt định kỳ để phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong trung tâm.

Trung tâm thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn chuyên môn do các Mạng lưới tổ chức. Tạo điều kiện để cán bộ trung tâm được học tập các Chỉ thị, nghị quyết do cấp ủy Đảng các cấp tổ chức. Các thành viên trong đơn vị đã thực hiện ngiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong quá trình tham gia học tập, nghiêm túc triển khai thực hiện sau học tập trong phạm vi công tác của mỗi cá nhân.

  1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

– Trong năm trung tâm chưa có nhiều dự án mới nên các hoạt động tại cộng đồng còn hạn hẹp, các hoạt động đang tập trung chủ yếu vào hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu đơn vị với các tổ chức về khả năng, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của đơn vị như truyền thông về biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nuôi trồng cây con làm thuốc..vv.

           – Trung tâm đã tiếp tục việc hoàn thiện việc nâng cấp, bổ sung thông tin trang thông tin điện tử tổng hợp yenbaicdsh.com trên cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Duy trì hoạt động thường xuyên của Website. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng đơn vị xác định cần thường xuyên đầu tư để bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm tìm hiểu về Yên Bái CDSH.

– Cán bộ trung tâm đã tham gia viết bài trên các phương tiện thông tin và bản tin của Liên hiệp Hội tỉnh về nhằm giới thiệu kết quả hoạt động của dự án và kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn.

  1. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

          – Đơn vị nghiêm túc trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện những thiếu hụt của đơn vị từ các hoạt động trong những năm qua, đồng thời các thành viên trong đơn vị đã phối hợp và hỗ trợ nhau, tích cực tìm kiếm cơ hội xây dựng đề xuất đề án, đề tài mới với các tổ chức, nhà tài trợ.

– Trung tâm đã cử cán bộ tích cực tham gia hoạt động của các Mạng lưới mà mình là thành viên, có những ý kiến tham gia tư vấn cho thường trực tổ chức mạng  Northnet, mạng CIFPEN, mạng VNGO-FLEGT để cùng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động chung của các Mạng lưới.

– Tháng 5/2017 trung tâm cử cán bộ tham gia hội thảo “Vai trò và kinh nghiệm của các TCXH Việt Nam trong phát triển” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức tại Hà Nội.

– Ngày 7/6/ 2017 Trung tâm cử 2 cán bộ dự tập huấn | Việt Nam với việc thực hiện các FTA: Vai trò và quyền lợi của người lao động do PACCOM tổ chức tại hà Nội

– Ngày 13/6/2017 Trung tâm cử 4 cán bộ tham dự diễn đàn các đối tác nhận tài trợ của EU do phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Trung tâm cùng với các thành viên tổ chức khác tham dự các hội thảo, cán bộ tham gia hội thảo của trung tâm đã tham gia nhiều ý kiến đựơc hội thảo ghi nhận.

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

          Trước thực tế các vấn đề về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính mà trẻ vị thành niên đang phải đối mặt chưa được quan tâm đúng mực bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Sự thiếu hụt kỹ năng làm việc và giao tiếp với trẻ em vị thành niên là những lý do khiến cho cha mẹ, thầy cô giáo và nhân viên y tế chưa coi đây là vấn đề về sức khỏe mà trẻ vị thành niên đang đối mặt (trong đó có Yên Bái).

Dự án: “Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” do Yên Bái CDSH đề xuất đã được được Adoptionscentrum ( Acs) phê duyệt tài trợ mang mã số: 30007424-201722 thực hiện tại hai xã Nậm Khắt và Zế Xu Phình trong 2 năm 2017 và 2018.

          Tuy nhiên đây được xem là một dự án thí điểm hỗ trợ YENBAI CDSH thực hiện các vấn đề về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính mà trẻ vị thành niên và là điểm mở rộng địa bàn tới tỉnh Yên Bái của Adoptionscentrum nên có sự chậm trễ trong triển khai vì việc bổ sung địa bàn hoạt động của Adoptionscentrum từ các bên liên quan. Trung tâm đang xúc tiến tác động tới các bên liên quan để sớm triển khai khởi động dự án.

  1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

          Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, đại sứ quán và các tổ chức mạng để cập nhật thông tin, kiến thức và đã tích cực trong việc xây dựng những đề xuất dự án gửi tới các tổ chức.

           Trung tâm đã tich cực cử cán bộ đi thực địa để thu thập thông tin tại cộng đồng lam cơ sở lấy tư liệu xây dựng đề tài NCKH, viết đề xuất dự án. Năm 2017 đã gửi … đề xuất tới các tổ chức và đại sứ quán một số tổ chức như: EU,….

          Đề xuất “Nâng cao quản trị chuỗi giá trị dược thảo” đã được Phái đoàn liên minh châu Âu ( EU) thẩm định tuyển chọn vào vòng đàm phán, ký hợp đồng thực hiện từ cuối năm 2017.

          CDSH đã làm việc với một số tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ hội để tiếp cận các dự án đầu tư cho Yên Bái.

  1. Công tác khác:

          – CDSH đã tích cực trong các hoạt động cùng các mạng lưới mà CDSH tham gia. Cụ thể là:

          +Tham dự hội thảo tổng kết Mạng lưới VNGO/FLEGT tổ chức  ngày 4/4/2017 tại Hà Nội do trung tâm phát triển nông thôn bền vững-Trưởng ban điều hành Mạng lưới chủ trì.

          +Tham dự tập huấn Quản trị nguồn nhân lực từ 19-24/4 tại Hà Nội. Do Viện Giáo dục Quốc Tế chủ trì.

          +Tham dự tập huấn “Việt Nam với việc thực hiện các FTA: Vai trò và quyền lợi của người lao động” do Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) tổ chức ngày 07/6/2017 tại Hà Nội,

          – Tiếp tục duy trì kết quả Chương trình “Truyền cảm hứng Văn hóa Minh bạch Giải trình” (Inspiring CSOs 2016) góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho YENBAI CDSH.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

          – Trung tâm tiếp tục xúc tiến tác động tới các bên liên quan để sớm triển khai khởi động dự án “Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” đã được được Adoptionscentrum phê duyệt tài trợ.

          – Nếu được chấp nhận tài trợ các đề xuất dự án mới, đơn vị sẽ hoàn thiện các thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch triển khai dảm bảo tiến độ và hiệu quả.

– Trung tâm tiếp tục tập trung xây dựng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lựơng khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin, xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ .

– Tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện, tập huấn, hội thảo của các tổ chức mạng lưới mà trung tâm tham gia như: Northet, CIFPEN, BĐKH, LHHKHKT tỉnh, VUSTA…

– Tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp với các bên liên quan, với các tổ chức để triển khai các hoạt động NCKH, triển khai dự án… để có và duy trì các hoạt động hữu ích tới cộng đồng.

– Tham gia công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cũng phòng khám đa khoa Việt Tràng An nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận gần hơn với các dịch vụ CSSK

Trên đây là tổng hợp báo cáo một số kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của YENBAI CDSH. Kính đề nghị Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu đề xuất với UBND Tinh Yên Bái, LHH KH&KT Việt Nam để có chính sách đối với đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái trong việc chủ động tham gia phản biện các để tài, dự án, có được dự án mới, đề tài nghiên cứu mới. Đơn vị mong nhận được sụ chỉ đạo công tác của Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh trong thời gian tới./.      

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan

– Ban giám đốc CDSH

– Lưu: VT.

Đào Thị Ngọc Lan