Báo cáo tổng kết 2019 CDSH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

Số: 73/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày  10  tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

NHIỆM VỤ- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

         

Thực hiện công văn số 50/LHH-VP ngày 20/11/2019 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2020, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) xin tổng hơp các hoạt động trong năm để báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2019:

 1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức:

Phát huy những kết quả công tác năm 2018 đã đạt được, bước sang năm 2019, Yên Bái CDSH đã duy trì các giải pháp đồng bộ trong việc quan tâm đến các nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thống thuộc các mạng lưới cũng như phát triển thêm các mối quan hệ bên ngoài khác, trên cơ sở đó đã ổn định cơ cấu tổ chức văn phòng, điều phối hiệu quả hoạt động của các dự án thuộc trung tâm và có nhiều cơ hội tiếp cận được với những cơ hộ viết dự án, gọi tài trợ từ các tổ chức Phi chính phủ quốc tế khác để kết nối, mở rộng phạm vi hoạt động của trung tâm không những ở các địa phương trong tỉnh mà còn vươn ra các địa bàn ngoài tỉnh Yên Bái .

Tuy nguồn lực CDSH vẫn còn có hạn nhưng đã có nhiều cố gắng để đảm bảo nhân sự duy trì các hoạt động thường xuyên tại văn phòng ở Yên Bái và văn phòng dự án tại Hà Nội. Thực hiện  đầy đủ các yêu cầu, nội dung công tác của LHHKHKT tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như các hoạt động đối ngoại khác với các Mạng lưới mà CDSH Yên Bái tham gia.

Đơn vị vẫn duy trì mối quan hệ tốt và được Phòng khám Việt Tràng An hỗ trợ về cơ sở làm việc khang trang, khá ổn định, đã giải quyết được tốt các quan hệ đối ngoại cho CDSH tại Yên Bái. Văn phòng tại Hà Nội cũng đi vào hoạt động ổn định theo dự án” Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ.

 1. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN:

Trung tâm đã triển khai và thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong trung tâm.

Các cán bộ trung tâm đã tích cực tham gia viết bài cho tập san khoa học và đời sống của LHH, đưa tin các hoạt động lên Website của YUSTA và VUSTA; Phối kết hợp với cán bộ cơ quan LHH tham gia nhiều hoạt động taị địa phương như phong trào thi đua yêu nước tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, hỗ trợ người dân miền núi xóa đói giảm nghèo, học tập và triển khai một số nội dung pháp luật tới nhân dân như: Luật tiếp cận thông tin; Luật trẻ em; Luật chăm sóc sức khỏe….

 1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

Với sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, trong năm qua trung tâm đã thực hiện nhiều các hoạt động tại cộng đồng nhằm quảng bá các hoạt động tuyên truyền giới thiệu với các tổ chức về tiềm  năng thế mạnh của vùng cao Mù Cang Chải đối với bè bạn để mời gọi họ đến với Mù Cang Chải tham quan du lịch. Mặt khác cũng đưa ra những khó khăn hạn chế của vùng cao nói chung trong đó có Mù Cang Chải để mời gọi sự giúp đỡ, đầu tư, chăm lo sức khỏe cho cộng đồng và thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho người dân. Cụ thể:

– Tiếp tục nhận được sự trợ giúp của AC Thụy Điển, CDSH Yên Bái đã triển khai dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021”. Trong năm 2019 CDSH đã tiếp nhận dự án và triển khai tốt một số hoạt động dự án như sau:

 • Hoàn thiện việc soạn thảo hồ sơ dự án trình Sở Kế hoạch đầu tư để tiến hành gửi tới các cơ quan liên quan đảm bảo trình tự phê duyệt dự án theo quy định của Nhà nước.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động khởi động AC2 năm 2019; Tổ chức tiền trạm chuẩn bị cho khởi động AC2 và khảo sát tại 4 xã dự án(Cảm Ân, Bảo Ái, Nậm Khắt và Dế Xu Phình) được đại diện nhà tài trợ chấp thuận và triển khai thực hiện đúng kế hoạch.
 • Soạn thảo Chính sách BVTE cho nội bộ tổ chức Yên Bái CDSH theo quy định của văn kiện dự án và tổ chức Hội thảo XDCSBVTE với các bên liên quan để xin ý kiến tham gia về chính sách bảo vệ trẻ em của YENBAICDSH để tu sửa hoàn thiện.
 • Đã tổ chức hội thảo tập huấn về Quản lý dự án dựa vào kết quả cho 15 người từ CDSH và các bên liên quan và hội thảo tập huấn kỹ năng truyền thông về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính vị thành niên cho 25 cán bộ chính quyền địa phương, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, cán bộ Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng thuộc các xã dự án.
 • Tổ chức chuyến thăm quan các mô hình tốt cho 6 lãnh đạo và cán bộ dự án của YEN BAI CDSH nhằm học hỏi những bài học kinh nghiệm tốt trong làm việc và hỗ trợ trẻ em và cha mẹ người dân tộc thiểu số thông qua chương trình của Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai .
 • Tổ chức hai diễn đàn trẻ em cấp xã tại 2 xã Cảm Ân, Bảo Ái huyện Yên Bình về quyền được tiếp cận thông tin sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính. Diễn đàn đã là nơi để cha mẹ và bên đáp quyền lắng nghe và đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm của cha mẹ, trẻ em liên quan đến quyền tiếp cận thông tin, kiến thức và giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các diễn đàn này cũng giúp các bên liên quan nhận diện những vấn đề đang gặp phải và tìm kiếm các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề đó.

          Được sự tài trợ của Liên minh Châu Âu EU, Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” tiếp tục được triển khai thực hiện. Một trong những hoạt động quan trọng nhất của Dự án này đó là xây dựng và vận hành diễn đàn trực tuyến (web based platform) nhằm cung cấp và phổ biến thông tin về vùng trồng cây thuốc nam và các bài thuốc đông y có tiềm năng phát triển thị trường. Đồng thời tạo không gian tương tác, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường các mối quan hệ hợp tác đa chiều giữa các bên để thực hiện các ý tưởng hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ cây thuốc nam và thực hiện các sáng kiến trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh sản phẩm từ cây thuốc nam. Đặc biệt, diễn đàn trực tuyến sẽ là nơi các tác nhân khác nhau có thể thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh và kết nối thị trường cho các sản phẩm thuốc nam tiềm năng nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm và phát triển các chuỗi giá trị sản phầm tiềm năng. Trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án, hoạt động truyền thông đều đã được lồng ghép nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến ngành thảo dược, lợi thế và cơ hội của Yên Bái trong phát triển cây thuốc nam, những hỗ trợ của dự án và cơ hội được hưởng lợi từ dự án của người dân trên địa bàn. Trong khuôn khổ hoạt động của dự án đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, hội thảo:

 • Hội thảo “Chia sẻ kết quả khảo sát vùng trồng cây thuốc Nam và bài thuốc đông y tại 4 tỉnh” với mục tiêu: Ghi nhận ý kiến của các bên liên quan với kết quả khảo sát và tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc.
 • Tổ chức hội thảo phân tích và xử lý số liệu tại Hòa bình và Yên Bái.
 • Tổ chức tham vấn về nội dung và giao diện diễn đàn trực tuyến cây thuốc nam, xây dựng và thử nghiệm diễn đàn trực tuyến.
 • Tổ chức tập huấn về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hoạt động hỗ trợ sau đào tạo đối với doanh nghiệp và nhà phân phối thuốc thảo dược tại Hà Nội.
 • Tổ chức tập huấn về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sau tập huấn cho các tổ chức xã hội tại Hà Nội.
 • Tổ chức tập huấn về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sau tập huấn cho chính quyền địa phương tại Yên Bái.
 • Tổ chức tập huấn về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sau tập huấn cho nông dân trồng thảo dược tại Yên Bái.
 • Khảo sát thị trường về bài thuốc và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho 9 bài thuốc tiềm năng
 • Hỗ trợ thành lập 4 nhóm sở thích trồng cây thuốc nam tại 4 xã của dự án và tổ chức tập huấn cho 4 nhóm sở thích về lợi ích và tác dụng của cây thuốc nam đồng thời tập huấn, hướng dẫn cho nhóm sở thích về trồng, khai thác, thu hoạch, chế biến cây thuốc và cách bảo quản cây thuốc nam.
 • Hỗ trợ phát triển các mô hình trồng cây thuốc nam và phát huy lợi thế vùng trồng cây thuốc nam vào sự phát triển kinh tế địa phương
 • Tổ chức hội thảo xúc tiến tạo sự kết nối giữa nông dân trồng cây thuốc và doanh nghiệp
 • Sản xuất và phổ biến các ấn phẩm truyền thông, báo chí cho các sự kiện của dự án.

– Cán bộ trung tâm đã tham gia trả lời phỏng vấn và có những nội dung bài viết trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về các kết quả hoạt động của dự án, kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn… Tham gia viết và gửi tin bài  về các hoạt động của Trung tâm cho tập san của Liên hiệp Hội tỉnh.

 1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

          4.1. Trong năm trung tâm đã cử cán bộ tham gia các hội thảo tập huấn do LHH, các mạng lưới cũng như tổ chức liên quan khác tổ chức. Các hội thảo đã tạo điều kiện để trung tâm  tham gia các ý kiến tư vấn, phản biện về chủ chương, chính sách xã hội với các bên liên quan. Cụ thể:

 • Tháng 3/2019 tham diễn đàn: “Vai trò của các tổ chức xã hội trong thích ứng với BĐKH” do Trung tâm phát triển nông thôn bền vững – Chủ tịch Mạng BĐKH tổ chức
 • Tháng 4/2019 dự hội thảo “Chia sẻ kinh ngiệm thực thi luật tiếp cận thông tin” do CARE  tổ chức . 
 • Tháng 7/2019 dự diễn đàn trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2019.
 • Tháng 8 năm 2019 dự tập huấn hội thảo về quyền trẻ em do MSD tổ chức.
 • Tháng 12/2019 tham gia hội nghị quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội lần thứ 4 và dự diễn đàn quốc gia về” Kết nối để xóa khoảng trống trong phòng, chống bạo lực tình dục” do GBVNET cùng nhiều tổ chức tham gia tài trợ.

          4.2. Với sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, trong năm, trung tâm đã và đang thực hiện đảm bảo tiến độ hai dự án . Trên cơ sở văn kiện dự án đã thỏa thuận, trung tâm đã triển khai các hoạt động tại xã: Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Cảm Ân, Bảo Ái, Đông Cuông và Mậu Đông.

          4.3 Các thành viên trong đơn vị ngiêm túc trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ nhằm phát hiện những thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị qua các hoạt động trong  năm qua, đồng thời tìm kiếm cơ hội xây dựng đề án, đề tài mới.

          Hoạt động của các dự án do trung tâm thực hiện đã được các địa phương nơi triển khai dự án đánh giá tốt và từng bước đã được xã hội đánh giá cao và đã nâng cao vị thế của YENBAI CDSH.

 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

Với sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, trong năm, trung tâm đã và đang tiếp tục thực hiện đảm bảo tiến độ hai dự án: Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021” do tổ chức AC Thụy Điển tài trợ; và Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”  từ 31/10/2017 đến 31/07/2021, do Liên minh Châu Âu, đại diện bởi Phái đoàn liên minh Châu Âu EU tài trợ.

Tháng 4/2019 dự hội thảo “Chia sẻ kinh ngiệm thực thi luật tiếp cận thông tin”  do CARE  tổ chức, CDSH đã tham chia sẻ các mô hình truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số về sức khỏe sinh sản vị thành niên trong nhà trường tại hội thảo trên cơ sở kết quả các diễn đàn trẻ em và đêm truyền thông tại các nhà trường nơi Yên Bái CDSH triển các dự án can thiệp.

 

Trong khuôn khổ dự án” Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ, năm 2019 CDSH đã tổ chức nghiên cứu, hội thảo về sở thích, lợi thế vùng trồng cây thuốc nam, kết nối được người dân trồng cây thuốc nam với các doanh nghiệp sản xuất thảo dược thông qua các hội thảo và diễn đàn trực tuyến về cây thuốc nam. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và quảng bá cho 9 bài thuốc tiềm năng.

 1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

          Xác định rõ nguồn lực hoạt động chính của mình là vận động các hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước thông qua các đề tài, dự án. Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, các đại sứ quán và các tổ chức mạng để cập nhật thông tin, kiến thức để chủ động trong việc xây dựng những đề xuất gửi tới các tổ chức. Trong năm 2019, trung tâm đã làm việc với một số tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ hội để tiếp cận các dự án đầu tư cho Yên Bái.

II. Đánh giá chung:

 1. Kết quả đạt được:

 Đối với một đơn vị tự chủ về hoạt động, tài chính, nhân lực… Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song đơn vị đã luôn xác định quyết tâm vượt qua, tận dụng được các thế mạnh hiện có để đề xuất, cố gắng phấn đấu để có được các dự án mới, tích cực tham gia các hoạt động Mạng lưới để nâng cao năng lực và khẳng định vị thế của trung tâm trong tỉnh cũng như trong hệ thống các tổ chức VNGO. Trung tâm vẫn đảm bảo duy trì được những hoạt động thường xuyên của đơn vị như trên đã báo cáo. Đây là sự cố gẵng nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên của trung tâm.

          – Tiếp tục phát huy áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan là đổi mới cơ bản và được khẳng định rõ trong định hướng hoạt động cũng như công tác của trung tâm trong năm qua và đã phát huy được hiệu quả trong công tác của cơ quan. Kết quả đạt được trong năm 2019 vừa qua đã nêu ở trên sẽ là niềm vui và động lực để CDSH tiếp tục phấn đấu giành nhều thành công hơn nữa. 

          – Với những kết quả hoạt động của 2 dự án trong năm 2019 vừa qua, sẽ là động lực cho cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục phấn đấu để giành nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động của đơn vị trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 1. Những hạn chế, yếu kém- nguyên nhân:

          – Khó khăn lớn nhất của đơn vị đó là chưa có nguồn tài trợ tiềm năng, dự án đầu tư thường xuyên để hoạt động. Nguồn tài trợ thường xuyên để duy trì các hoạt động cũng như trả lương cho các thành viên vẫn là mối quan tâm thường trực trong các thành viên của Yên Bái CDSH .

– Chính vì nguyên nhân trên nên việc thu nạp nhân viên giỏi đến trung tâm vẫn là vấn đề còn trắc trở lâu dài và ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì bộ máy làm việc, duy trì cập nhật thông tin, quảng bá trên Website của đơn vị cũng chưa được thường xuyên đầy đủ.

* Nguyên nhân: Có nhiều nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là thiếu hụt tính chuyên ngiệp, chiến lược chưa rõ ràng và tổ chức chưa mạnh, chưa khẳng định được chỗ đứng trong hệ thống VNGO.

III. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

          – Tập trung nguồn nhân lực triển khai hiệu quả và đúng tiến độ hai dự án hiện có đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển cộng đồng hưởng lợi tại vùng dự án và thực hiện đúng các cam kết với nhà tài trợ AC Thụy Điển và EU.

– Năm 2020 Yên Bái CDSH tiếp tục tranh thủ sự giup đỡ và phối hợp với các bên liên quan, với các tổ chức để triển khai các hoạt động NCKH, triển khai tiếp dự án hiện có để duy trì các hoạt động hữu ích tới cộng đồng.

– Tiếp tục theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, các đại sứ quán và các tổ chức mạng lưới để cập nhật thông tin, kiến thức, chủ động trong việc xây dựng những đề xuất gửi tới các tổ chức tranh thủ nguồn lực viện trợ. Tiếp tục tập trung xây dựng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lựơng khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin, xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ .

– Tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện, tập huấn, hội thảo của các tổ chức mạng lưới ma trung tâm tham gia như: Northet, CIFPEN, BĐKH, LHHKHKT tỉnh, VUSTA…

IV. Những đ xuất kiến nghị:

– Với hoạt động của mình những năm qua, YENBAI CDSH đang từng bước vượt qua khó khăn để đứng vững, tham gia tích cực để đóng góp và sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng cao Yên Bái.

– YENBAI CDSH kính mong Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu đề xuất với UBND Tinh Yên Bái, LHH KH&KT Việt Nam để có chính sách đối với đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái chủ động tham gia phản biện các đề tài, dự án, đề án dự án mới, đề tài nghiên cứu năm2019-2020;

– Ngành Y tế tỉnh Yên Bái với chức năng quản lí thực hiện các hoạt động Nghiên cứu, vận động chính sách về Y tế trên địa bàn hãy tiếp tục quan tâm giúp đỡ, cộng tác với YENBAI CDSH để CDSH có điều kiện tham gia phản biện các để tài, dự án, đề án liên quan đến Y tế và công tác BVCSSK nhân dân, nhất là sự phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số tỉnh nhà.

          Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2020 của YENBAI CDSH, xin được báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo công tác của đơn vị trong thời gian tới./.

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan;

– Ban giám đốc CDSH

– Lưu: VT.

Đào Thị Ngọc Lan