BC năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHCN & CSSK

CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

 
Số: 02/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày  02  tháng 12 năm 2016

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

NHIỆM VỤ- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

         

Thực hiện công văn số 47/LHH-VP ngày 16/11/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2017, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) xin tổng hơp các hoạt động trong năm báo cáo như sau

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

  1. Công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức:

– Năm 2016 đơn vị đã kết thúc các dự án, đề tài NCKH của giai đoạn 2010-2015, thông qua đó có một số thành viên phải chuyển công tác khác nên bộ phận thường trực được bố trí cán bộ lồng ghép, kiêm nhiệm.

– Trung tâm CDSH đã tuyển thêm cán bộ công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ, thường trực…thay thế hợp đồng đã chuyển đi… duy trì hoạt động thường xuyên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bình thường, thực hiện các nội dung của LHHKHKT tỉnh cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh và đơn vị đảm bảo yêu cầu công tác. Đặc biệt cán bộ công nghệ thông tin tuyển mới bước đầu đã tích cực phát huy năng lực chuyên môn trong duy trì hoạt động thường xuyên của Website CDSH.

– Đơn vị đã hợp tác, phối hợp với Công ty cổ phần phát triển y tế Việt Tràng An chuyển đến cơ sở mới tại 332- Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 14, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, có nơi làm việc khang trang, ổn định.

  1. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước:

– Trung tâm đã triển khai và thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong Trung tâm.

– Trung tâm đã tạo điều kiện để các cán bộ được tham gia học tập nghị quyết đại hội Đảng XII tại địa phương cũng như tham gia học tại Hà Nội do LHHKH&KT tỉnh thông báo, các thành viên trong đơn vị đã thực hiện ngiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong quá trình tham gia học tập.

  1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

– Trong năm trung tâm đã hoàn thiện hết các hoạt động tại cộng đồng, do vậy chỉ tập trung chủ yếu vào các hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu đơn vị với các tổ chức về khả năng, lĩnh vực hoạt động của đơn vị như tuyên truyền về biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng..vv.

             – Trung tâm đã hoàn thiện việc nâng cấp, chỉnh sửa trang thông tin điện tử tổng hợp yenbaicdsh.com trên cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Duy trì hoạt động thường xuyên của Website. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm tìm hiểu về Yên Bái CDSH.

– Cán bộ trung tâm đã tham gia nội dung bài viết, trả lời phỏng vấn Báo Yên Bái về việc giới thiệu kết quả hoạt động của dự án và kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn… Tham gia viết và gửi tin bài hoạt động của Trung tâm cho tập san của Liên hiệp Hội tỉnh.

  1. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

            – Các thành viên trong đơn vị nghiêm túc trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ nhằm phát hiện những thiếu hụt của đơn vị qua các hoạt động trong những năm qua, đồng thời tìm kiếm cơ hội xây dựng đề án, đề tài mới.

– Cán bộ trung tâm đã tham gia tư vấn cho thường trực tổ chức mạng Northnet, mạng CIPFEN, mạng VNGO-FLEGT để cùng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động chung của các Mạng lưới

            – Tham gia tư vấn, phản biện đề tài NCKH về dự án Quy hoạch phát triển KHCN tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030 của Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái.

            – Tham gia và đóng góp ý kiến vào hội thảo “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái” được tổ chức tại Liên hiệp Hội tỉnh.

– Tháng 7/2016 trung tâm cử cán bộ tham gia hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo luật Hội do MSD tổ chức tại Hà Nội. Cùng với các thành viên tổ chức khác tham dự hội thảo, cán bộ tham gia hội thảo của trung tâm đã tham gia nhiều ý kiến đựơc hội thảo ghi nhận.

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

– Trung tâm phối hợp với Hội đông y tỉnh thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Sưu tầm, đánh giá thực trạng cây thuốc nam bản địa, các bài thuốc gia truyền trên địa bàn tỉnh và xây dựng mô hình vườn thuốc nam của trạm y tế xã tại các huyện Yên Bình,Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái”. Kết quả nghiên cứu của của đề tài đã điều tra, thống kê và xây dựng được danh mục 630  loài cây thuốc nam  tại 102 xã trong tỉnh, trong đó có nhiều loài cây thuốc quí, có tiềm năng và giá trị chữa bệnh và giá trị kinh tế cao; Sưu tầm được 983 bài thuốc dân gian chữa 40 nhóm bệnh trong đó có 6 bài thuốc gia truyền đã được công nhận có giá trị chữa bệnh. Xây dựng được 3 mô hình trồng bảo tồn cây thuốc tại 3 trạm Y tế xã ( Bảo Ái- huyện Yên Bình, Phúc Sơn- Huyện Văn Chấn; Phường Trung Tâm- Thị xã Nghĩa Lộ) với 10 loài cây thuốc là :

 + Huyện Yên Bình trồng  tại trạm Y tế xã Bảo Ái 05 loại cây thuốc bản địa là: Lá khôi, Hà thủ ô, Bình vôi, Sa nhân, Hoàng tinh hoa trắng

+ Huyện Văn Chấn trồng tại Trạm Y tế xã Phúc Sơn : 05 loại cây thuốc bản địa là: Thiên niên kiện, Sa nhân;  Nga truật; Xạ đen; Hà thủ ô,

+ Thị Xã Nghĩa Lộ trồng tại Trạm y tế Phường Trung Tâm: 05 loại cây thuốc bản địa là: Lá khôi, Xạ đen;  Hoàng tinh hoa trắng;Địa liền; Hoài sơn.

Đề tài đã được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu tháng 11/2016

– Trung tâm đã hoàn thành việc thực hiện các báo cáo, kiểm toán, đánh giá và kết thúc dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở hai xã Pung Luông và La Pan Tẩn, huyện Mù Cang Chải” do Liên minh châu Âu tài trợ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Nhóm sở thích của dự án tại hai xã tiếp tục duy trì các hoạt động của nhóm dự án.

            – Đón và làm việc với đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh đi kiểm tra, thanh tra kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh: “Nghiên cứu tiềm năng cây thuốc nam bản địa và  trồng cấy thử nghiệm một số loài nhằm phát triển nguồn dược liệu góp phần phát triển kinh tế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” của trung tâm thực hiện 2 năm 2013 – 2014.

  1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

            – Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, đại sứ quán và các tổ chức mạng để cập nhật thông tin, kiến thức và đã xây dựng những đề xuất dự án gửi tới các tổ chức.

             – Trung tâm đã tích cực cử cán bộ đi thực địa để thu thập thông tin tại cộng đồng làm cơ sở lấy tư liệu xây dựng đề tài NCKH, viết đề xuất dự án. Năm 2016 đã gửi 5 đề xuất tới các tổ chức và đại sứ quán một số tổ chức như: EU, Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ..

            – Đề xuất “Nâng cao quản trị chuỗi giá trị dược thảo” đã được Phái đoàn liên minh châu Âu ( EU) thẩm định tuyển chọn vào vòng đàm phán chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng.

            – Tiếp tục cập nhật mã số  PADOR với EU phục vụ cho các hoạt động .

            – CDSH đã làm việc với một số tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ hội để tiếp cận các dự án đầu tư cho Yên Bái.

  1.   Công tác khác:

             CDSH đã tích cực trong các hoạt động cùng các mạng lưới mà CDSH tham gia. Cụ thể là:

            + Tham gia Chương trình “Truyền cảm hứng Văn hóa Minh bạch Giải trình” (Inspiring CSOs 2016).

            + CDSH đã tổ chức làm việc với đoàn Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS nhằm đánh giá năng lực tổ chức và dã được ghi nhận là đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung Minh bạch Giải trình theo quy định.

            + Cùng với viêc tham gia Chương trình “Truyền cảm hứng Văn hóa Minh bạch Giải trình” (Inspiring CSOs 2016), Trong năm YENBAI CDSH đã cử đại diện tham gia vào 2 hội thảo: Thực hành Minh bạch Giải trình và Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) thực hiện với sự tài trợ từ Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

            + Kết quả tham gia Chương trình “Truyền cảm hứng Văn hóa Minh bạch Giải trình” (Inspiring CSOs 2016) do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) thực hiện thường niên với sự tài trợ từ Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid), tham gia với chủ đề “Xây dựng thương hiệu cho các tổ chức xã hội Việt Nam”, Yên Bái CDSH đã trở thành 1/54 tổ chức vinh dự nhận được chứng nhận là tổ chức thực hành tốt về Minh bạch giải trình năm 2016 – 2017 (TAP Cert).

            – Tham gia dự họp, đại hội Hội Y tế công cộng tỉnh Yên Bái.

– Tháng 7/2016 Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội”, do Liên minh châu Âu hỗ trợ thông qua tổ chức FERN và được điều phối và thực hiện bởi SRD, mạng lưới VNGO-FLEGT đã biên soạn ấn phẩm “Người dân sống dựa vào rừng bảo vệ rừng và phát triển kinh tế”. Cùng với LHH KH&KT tỉnh Yên Bái, YENBAI CDSH đã cử cán bộ tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài về quản trị rừng bền vững với Mạng VNGO-FLEGT và đã đóng góp được bài viết cho tập bài viết câu chuyện về đề tài này với mạng lưới VNGO-FLEGT, chia sẻ tới các bên liên quan những câu chuyện thực tế về người dân, cộng đồng sống dựa vào rừng đang tham gia bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế của gia đình để giảm sự phụ thuộc vào rừng.

II. ĐÁNH GIÁ:

  1. Kết quả đạt được:

–  Đối với một đơn vị tự chủ về hoạt động, tài chính, nhân lực… Mặc dù đơn vị đã kết thúc các dự án, giai đoạn này chưa có dự án, đề tài mới song trung tâm vẫn đảm bảo duy trì được những hoạt động thường xuyên của đơn vị như trên đã báo cáo. Đây là sự cố gẵng nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên của trung tâm.

            – Các đoàn thanh tra, thẩm định, đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng của tỉnh cũng như của các tổ chức xã hội độc lập đã có những kết luận về đơn vị, cơ bản các công tác đều đảm bảo có kết quả, đảm bảo quy định minh bạch giải trình trong các hoạt động của đơn vị.

            – Đơn vị vẫn kiên trì xây dựng và có nhiều đề xuất dự án, đề tài gửi tới các cơ quan và nhà tài trợ.

  1. Những hạn chế, tồn tại, yếu kém:

            – Khó khăn lớn nhất của đơn vị đó hiện tại là chưa có nguồn tài trợ, dự án đầu tư để hoạt động. Không có nguồn thu để duy trì các hoạt động cũng như trả lương/ phụ cấp cho các thành viên.

            – Mặc dù đã có những đề xuất tới các tổ chức và Đại sứ quán một số nước như EU, Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ… Tuy nhiên, do nguồn tài trợ quốc tế ngày càng giảm, kỹ năng viết đề xuất của trung tâm cũng còn hạn chế nên chưa có dự án được tài trợ và triển khai.

            – Việc duy trì cập nhật thông tin, quảng bá trên Website của đơn vị  còn chưa thường xuyên đầy đủ.

III. KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2017

            – Nếu được chấp nhận tài trợ các dự án mới, hoàn thiện các thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch triển khai dảm bảo tiến độ và hiệu quả.

– Trung tâm tiếp tục tập trung xây dựng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lựơng khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin, xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ .

– Tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện, tập huấn, hội thảo của các tổ chức mạng lưới ma trung tâm tham gia như: Northet, CIFPEN, BĐKH, LHHKHKT tỉnh, VUSTA…

– Tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp với các bên liên quan, với các tổ chức để triển khai các hoạt động NCKH, triển khai dự án… để có và duy trì các hoạt động hữu ích tới cộng đồng.

* Kiến nghị/ Đề nghị:

– UBND Tỉnh Yên Bái có những chính sách phù hợp hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức xã hội dân sự theo cơ chế khoán việc tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản biện phù hợp trong đó có CDSH. Trên thực tế cơ chế đang có sự đổi mới, huy động các nguồn lực trong xã hội hóa để phát triển nền kinh tế, các tổ chức xã hội dân sự trên cả nước đã và đang đóp góp phần không nhỏ vào sự phát triển của xã hội.

Sự ra đời của YENBAI CDSH những năm qua đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của đời sống xã hội, nguyện vọng của một số cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn và nhiệt huyết với công tác BVCSSK nhân dân, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, của cộng đồng người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế bền vững.

– Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu đề xuất với UBND Tỉnh Yên Bái, LHH KH&KT Việt Nam để có chính sách đối với đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái chủ động tham gia phản biện các đề tài, dự án, đề án mới, đề tài nghiên cứu năm 2017-2018;

– Ngành Y tế tỉnh Yên Bái với chức năng quản lí thực hiện các hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách về Y tế trên địa bàn tiếp tục quan tâm giúp đỡ, cộng tác với YENBAI CDSH để CDSH có điều kiện tham gia phản biện các đề tài, dự án, đề án liên quan đến Y tế và công tác BVCSSK nhân dân, nhất là sự phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số tỉnh nhà.

            Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động năm 2016 của YENBAI CDSH, xin được báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo công tác của đơn vị trong thời gian tới./.

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan;

– Ban giám đốc CDSH;

– Lưu: VT.

Đào Thị Ngọc Lan