Báo cáo LHH 6 tháng đầu 2019

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

 

Số: 43/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày  12  tháng 6 năm 2019

 

BÁO CÁO

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

  1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức, cán bộ đơn vị:

          Là một tổ chức  khoa học công nghệ được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-LHH ngày 13/11/2009 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Yên Bái,  trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Yên Bái. Trung tâm hoạt động theo luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ và các quy định khác của Pháp luật. Trong quá trình hoạt đông, công tác xây dựng và phát triển tổ chức, cán bộ  luôn được trung tâm coi trọng nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác của cơ quan.

Trung tâm đã duy trì các giải pháp đồng bộ trong việc củng cố và phát triển tổ chức, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thống thuộc các mạng lưới cũng như phát triển thêm các mối quan hệ khác, trên cơ sở đó đã ổn định cơ cấu tổ chức văn phòng, điều phối hiệu quả hoạt động của các dự án thuộc trung tâm.

           Trung tâm thường xuyên có hoạt động tại các địa bàn cơ sở, nơi triển khai các dự án can thiệp tại cộng đồng. Việc phối hợp với chính quyền và đoàn thể các địa phương nơi triển khai dự án cũng là mối quan tâm và được Trung tâm thường xuyên chỉ đạo cán bộ thực hiện nghiêm túc trong quá trình triển khai công tác tại cơ sở, không để xảy ra sai sót và được các địa phương cơ sở đánh giá tốt.

          Trung tâm cũng luôn duy trì các buổi họp hàng quý để nắm bắt kịp thời những tồn tại, có giải pháp khắc phục đảm bảo cho hoàn thành các nhiệm vụ công tác chung cũng như xây dựng và phát triển tổ chức đơn vị.

Đơn vị vẫn duy trì mối quan hệ tốt và được Phòng khám Việt Tràng An hỗ trợ về cơ sở làm việc khang trang, khá ổn định, đã giải quyết được tốt các quan hệ đối ngoại cho CDSH tại Yên Bái. Văn phòng dự án EU tại Hà Nội dã chuyển về địa điểm mới tại 33 Láng Hạ, quận Ba Đình- hà Nội  cũng đi vào hoạt động ổn định để tiếp tục thực hiện dự án” Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ.

    2. Công tác tập hợp đoàn kết và vận động trí thức khoa học công nghệ:

Trung tâm đã triển khai và thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong trung tâm.

          Là một đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận,  Với sứ mệnh là: Vì cộng đồng nghèo, yếu thế  tại khu vực miền núi được tiếp cận hiệu quả với các ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện sức khỏe và  cuộc sống bền vững thông qua các nghiên cứu và ứng dụng khoa học- công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng các dân tộc miền núi trên cơ sở liên kết với các nhà khoa học và huy động nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước.

          Trong những năm qua Trung tâm luôn bền bỉ với sứ mệnh này và đã đạt được những thành công nhất định.

          Sáu tháng đầu năm 2019 Trung tâm đã:

          – Phối hợp công tác với UBND và các thầy cô giáo ở 3 trường phổ thông bán trú trung học cơ sở 3 xã Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Púng Luông thuộc huyện Mù Cang Chải hội thảo sơ kết đánh giá công tác “Tăng cường tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ em vị thành niên dân tộc Mông trong nhà trường” do trung tâm phối hợp với địa phương thực hiện trong năm 2018. UBND xã và các nhà trường phổ thông bán trú trung học cơ sở 3 xã đều có nhận định hoạt động của trung tâm đã góp phần cải thiện việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên trong nhà trường, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ vị thành niên dân tộc thiểu số có thể tiếp cận được thông tin phù hợp. Các thầy cô đã khẳng định là các em học sinh đã mạnh bạo, tự tin hơn sau các công việc mà Trung tâm đã làm cho các em.

          –  Hoạt động dự án “ Nâng cao năng lực  quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do  EU tài trợ trong 6 tháng đầu năm cũng tập hợp được nhiều nhà khoa hoc, trí thức, chuyên gia  tham gia vào các hội thảo sau khảo sát về cây thuốc, bài thuốc tại 4 tỉnh/ thành: Yên Bái, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La. Qua đó các nhà khoa học, chuyên gia đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm bổ sung các thông tin về bài thuốc, cây thuốc mà dự án quan tâm, đồng thời tạo nên mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam.

  1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

          Thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức là việc làm mà Trung tâm thường xuyên hướng tới nhằm thực hiện sứ mệnh của mình. Sáu tháng đầu năm 2019 Trung tâm đã:

          – Tiếp tục có những đề xuất với các tổ chức Phi chính phủ trong nước và Quốc tế nhằm tìm kiếm sự trợ giúp  các dự án can thiệp thực hiện đối với cộng đồng nghèo, yếu thế  tại khu vực miền núi Yên Bái. Một trong những đề xuất đã được chấp thuận và ký thỏa thuận tài trợ và đã được UBND tỉnh phê duyệt triển khai. Đó là Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn Tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021”.Dự án sẽ được khởi động trong tháng 6 năm 2019.

          – Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, Trung tâm cũng chú trọng đến tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của trung tâm thông qua tờ rơi, bài viết, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông khác ( Báo, PTTH , hội nghị hội thảo….vv) và Website, fanpage,  Facebook của Trung tâm và dự án.

Được sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, trung tâm bắt đầu triển khai dự án Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc namtại huyện Văn Yên và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từ tháng 11/2017.  Trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án, hoạt động truyền thông đều đã được lồng ghép nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến ngành thảo dược, lợi thế và cơ hội của Yên Bái trong phát triển cây thuốc nam, những hỗ trợ của dự án và cơ hội được hưởng lợi từ dự án của người dân trên địa bàn.

Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019, dự án đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc nam tại Tại  02 xã Cảm Ân, Bảo Ái – huyện Yên Bình và 02 xã Đông Cuông và Mậu Đông huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. Mục tiêu chính của khóa tập huấn nâng cao nhận thức của người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây thuốc nam đáp ứng nhu cầu thị trường đảm bảo chất lượng dược liệu theo tiêu chuẩn  GACP – WHO. Nhằm phát triển kinh tế cho các hộ dân trong vùng dự án.

          Sau khóa tập huấn 80  học viên được cải thiện kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc nam tại các hộ gia đình và  hiểu được:

– Kỹ thuật chọn đất, làm đất, ủ phân lên luống, tạo màng phủ nông nghiệp.

– Kỹ thuật yêu cầu chọn cây giống đạt tiêu chuẩn.

– Kỹ thuật trồng cây dược liệu.

– Các kỹ thuật chăm sóc, bón phân và quản lý đồng ruộng cây dược liệu.

–  Nhận biết một số loại bệnh hại cây dược liệu, cách điều trị.

– Các phương pháp phòng trừ sâu bệnh.

– Học viên mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ các thông tin liên quan đến kinh nghiệm trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho loài cây thuốc tiềm năng.

  1. Công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội:

          Thông qua kết quả nghiên cứu và thực hiện các dự án của Trung tâm, đơn vị đã tổ chức các hội thảo, đưa ra những đề xuất, kiến nghị giải pháp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng tới cải thiện sức khỏe và cuộc sống bền vững đối với cộng đồng các dân tộc nghèo ở miền núi. Trong sáu tháng đầu năm 2019 Trung tâm đã đề xuất sáng kiến “Tăng cường tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên dân tộc Mông trong nhà trường tại xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”. Được tổ chức  CARE  hỗ trợ và UBND huyện Mù Cang Chải đồng ý, YENBAI CDSH đã triển khai thực hiện sáng kiến tại xã Púng Luông từ tháng 1/10/2018 – 30/01/2019.

          – Tham gia các hoạt động tư vấn phản biện và đóng góp ý kiến xây dựng Luật và chính sách của nhà nước mà Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Yên Bái, các Mạng lưới Northnet, biến đổi khí hậu khởi xướng.

          – Tham gia lớp tập huấn “Quyền trẻ em và quản trị quyền trẻ em” do Viện nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững tổ chức, trung tâm tham gia vào mạng lưới “ Quản trị quyền trẻ em Miền Bắc” nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, hành vi bảo vệ quyền trẻ em và phản biện xã hội về lĩnh vực quyền trẻ em.

          – Giám đốc YENBAI CDSH tham gia Hội đồng khoa học tỉnh xét duyệt đề tài :”Nghiên cứu can thiệp cấp cứu đột quỵ não trên địa bàn tỉnh Yên Bái” do Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái đề xuất nghiên cứu.

 

  1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

          Trong sáu tháng đầu năm 2019 Trung tâm đã có một số hoạt động đối ngoại và hợp tác như sau:

          – Tham gia cuộc họp triển khai công tác năm 2019 của các thành viên Mạng North net tại Hà nội và đưa ra các ý kiến trùng với Mục tiêu, kế hoạch của tổ chức CARE  đang thực hiện với các đối tác.

          – Ký thỏa thuận tài trợ với với tổ chức Adoptionscentrum (ACS) Thụy Điển tại Việt Nam Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn Tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021”.

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn Tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021”.đã được UBND Tỉnh phê duyệt nội dung tại Quyết định số 870/ QĐ- UBND ngày 22/5/2019. Trung tâm đã tổ chức khởi động dự án tại xã Cảm Ân, huyện Yên Bình với 30 đại biểu tham dự trong đó có Trưởng đại diện tổ chứ AC Thụy Điển tại Việt Nam, đ/c Phó chủ tịch UBND Huyện Yên Bình, lãnh đạo các xã Cảm Ân, Bảo Ái, Lãnh dạo các trường THCS thuộc 4 xã, 2 huyện của dự án là Cảm Ân, Bảo Ái ( Huyện Yên Bình), Nậm Khắt, Dế Xu Phình ( Huyện Mù Cang Chải), đại diện các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và các xã dự án. Hội nghị công bố các quyết định liên quan đến dự án, Giới thiệu tóm tắt về mục tiêu, kết quả mong đợi và các hoạt động dự án, và họp BQL DA để triển khai kế hoạch kỳ đầu của dự án. Ngoài ra dự án cũng dang tiến hành khảo sát đầu kỳ để có các thông tin nhằm triển khai dự án có hiệu quả!

Dự ánNâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc namdo EU tài trợ đã xây dựng kế hoạch năm thứ 2 trình nhà tài trợ. Dự án tổ chức 2  hội thảo báo cáo kết quả khảo sát cây thuốc, bài thuốc tại Yên Bái và Hòa Bình, rất nhiều các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp dược, người trồng cây thuốc… đã tham gia hội thảo. Báo cáo kết quả khảo sát và kết quả hội thảo đã thống nhất danh mục các cây thuốc, số liệu về vùng trồng, các bài thuốc đông y được khảo sát và danh mục các bài thuốc tiềm năng có thể phát triển thị trường và kết nối các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam.  Những dữ liệu từ khảo sát này là thông tin đầu vào sẽ được số hóa để đưa lên diễn dàn trực tuyến về cây thuốc nam do dự án thiết kế và duy trì hoạt động.

Dự án cũng đã tổ chức hội thảo tham vấn về nội dung và giao diện của diễn đàn trực tuyến nhằm tham khảo các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam để xây dựng một diễn đàn trực tuyến nhằm cung cấp và phổ biến thông tin về vùng trồng cây thuốc nam và các bài thuốc đông y có tiềm năng phát triển thị trường.Hiện tại, diễn đàn đang được thiết kế và chuẩn bị triển khai hoạt động.

Khóa tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc nam tại 2 huyện đã được tổ chức ( Như báo cáo ở mục tuyên truyền và phổ biến kiến thức)

Các kế hoạch về truyền thông , kiểm toán …của dự án được xây dựng và báo cáo nhà tài trợ thực hiện.

II. Đánh giá chung

  1. Kết quả đạt được

          Nhìn chung các kết quả đạt được của Yen Bai CDSH trong sáu tháng đầu năm 2019 còn khiêm tốn do một số lý do sau:

          – Một dự án đang trong giai đoạn kết thúc “Dự án: Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”_Số: 30007424-201722”, hoạt động chủ yếu là tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả trên cơ sở rà soát các báo cáo hoạt động để trình các cấp quản lý và nhà tài trợ.

          – Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn Tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021” dó AC Thụy Điển tài trợ mới được UBND Tỉnh phê duyệt và tổ chức khởi động, khảo sát đầu vào.

          – Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ đã chuyển văn phòng dự án đến địa điểm mới, hoạt động theo kế hoạch.

  1. Những hạn chế yếu kém, nguyên nhân:

          – Hạn chế lớn nhất, là tồn tại ở Yen Bai CDSH trong nhiều năm nay là nguồn lực cho thực hiện các Sứ mệnh của Yen Bai CDSH.

          – Nguồn lực con người(Nhân lực trình độ cao) không được cải thiện vì không có thực lực để thu hút, không có nguồn để đài thọ.

          – Nguồn lực tài chính phụ thuộc vào các dự án tài trợ từ bên ngoài –> không thể chủ động được trong việc xây dựng kế hoạch công tác hàng năm.

          – Nguồn lực về cơ chế chính sách: Chưa có cơ chế chính sách cho việc đăng ký hoặc đấu thầu để các tổ chức tổ chức  khoa học công nghệ trực thuộc LHH như Yen Bai CDSH có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ thông qua các dịch vụ công của Nhà nước.

– Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ chậm phê duyệt báo cáo năm 1 và kế hoạch năm thứ 2  và chuyển kinh phí nên một số hoạt động bị chậm do chưa có kinh phí hoạt động.

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

          – Triển khai Dự án “Bảo vệ các quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo giới tính của trẻ em người dân tộc đang sống trong hoàn cảnh khó khăn Tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021” theo đúng tiến độ đã cam kết với Nhà tài trợ.

          – Tiếp tục báo cáo, đề xuất nhà tài trợ phê duyệt kế hoạch năm thứ hai Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ để tiếp tục triển khai hoạt động

          – Tiến hành các công việc cần thiết phục vụ cho tổng kết công tác năm 2019 đảm bảo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

 IV. Những đề xuất kiến nghị

          Đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và Trung ương đề xuất với Nhà nước có cơ chế chính sách cho việc đăng ký hoặc đấu thầu để các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc LHH như YENBAI CDSH có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ thông qua các dịch vụ công của Nhà nước. Cần phải đánh giá đúng vai trò, cống hiến của các tổ chức tổ chức  khoa học công nghệ trực thuộc LHH đối với sự phát triển kinh tế xã hội những năm qua để bổ sung chính sách, tạo điều kiện để phát huy vai trò của các tổ chức này trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo định hướng Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng một số hoạt động trọng tâm hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của YENBAI CDSH, xin được báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo công tac của đơn vị trong thời gian tới./.

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan

– Ban giám đốc CDSH

– Lưu: VT.

Đào Thị Ngọc Lan