Báo cáo tổng kết năm 2018

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

 

Số: 31/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày  10  tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

NHIỆM VỤ – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

         

Thực hiện công văn số 54 /LHH-VP ngày 26/11/2018 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2019, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) xin tổng hơp các hoạt động trong năm để báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2018:

 1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức:

Phát huy những kết quả công tác năm 2017 đã đạt được, bước sang năm 2018, Yên Bái CDSH đã duy trì các giải pháp đồng bộ trong việc quan tâm đến các nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thống thuộc các mạng lưới cũng như phát triển thêm các mối quan hệ bên ngoài khác, trên cơ sở đó đã ổn định cơ cấu tổ chức văn phòng, điều phối hiệu quả hoạt động của các dự án thuộc trung tâm và có nhiều cơ hội tiếp cận được với những cơ hội viết dự án, kêu gọi tài trợ từ các tổ chức Phi chính phủ quốc tế khác để kết nối, mở rộng phạm vi hoạt động của trung tâm không những ở các địa phương trong tỉnh mà còn vươn ra các địa bàn ngoài tỉnh Yên Bái.

Tuy nguồn lực CDSH vẫn còn có hạn nhưng đã có nhiều cố gắng để đảm bảo nhân sự duy trì các hoạt động thường xuyên tại văn phòng ở Yên Bái và văn phòng dự án tại Hà Nội. Thực hiện  đầy đủ các yêu cầu, nội dung công tác của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như các hoạt động đối ngoại khác với các Mạng lưới mà CDSH Yên Bái tham gia.

Công nghệ thông tin tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả, đã thực sự trở thành phương tiện công tác hiệu quả, hỗ trợ đắc lực đối với công tác văn phòng trong nội bộ CDSH. Các công việc và nhiệm vụ công tác đều có sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin như: Liên lạc, lưu trữ, tuyển dụng, báo cáo thống kê . . .vv. Việc thực hiện họp trực tuyến giữa văn phòng CDSH ở Yên Bái với văn phòng CDSH tại Hà Nội đã được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Đơn vị đảm bảo duy trì được hoạt động thường xuyên của Website CDSH và trao đổi nội bộ giữa các thành viên của trung tâm cũng được duy trì trên mạng.

 Đơn vị vẫn duy trì mối quan hệ tốt và được Phòng khám Việt Tràng An hỗ trợ về cơ sở làm việc khang trang, khá ổn định, đã giải quyết được tốt các quan hệ đối ngoại cho CDSH tại Yên Bái. Văn phòng tại Hà Nội cũng đi vào hoạt động ổn định theo dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ.

 1. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN:

Trung tâm đã triển khai và thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong trung tâm.

Các cán bộ trung tâm đã tích cực tham gia viết bài cho tập san khoa học và đời sống của LHH, đưa tin các hoạt động lên Website của YUSTA và VUSTA; Phối kết hợp với cán bộ cơ quan LHH tham gia nhiều hoạt động tại địa phương như phong trào thi đua yêu nước tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, hỗ trợ người dân miền núi xóa đói giảm nghèo, học tập và triển khai một số nội dung pháp luật tới nhân dân như: Luật tiếp cận thông tin; Luật trẻ em; Luật chăm sóc sức khỏe….

 1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

Với sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, trong năm qua trung tâm đã thực hiện nhiều các hoạt động tại cộng đồng nhằm quảng bá các hoạt động tuyên truyền giới thiệu với các tổ chức về tiềm  năng thế mạnh của vùng cao Mù Cang Chải đối với bè bạn để mời gọi họ đến với Mù Cang Chải tham quan du lịch. Mặt khác cũng đưa ra những khó khăn hạn chế của vùng cao nói chung trong đó có Mù Cang Chải để kêu gọi sự giúp đỡ, đầu tư, chăm lo sức khỏe cho cộng đồng và thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho người dân. Cụ thể:

– Được sự trợ giúp của tổ chức AC Thụy Điển, CDSH Yên Bái đã triển khai dự án “Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” thực hiện trong 2 năm 2017- 2018. Trong năm 2018 CDSH đã tiếp tục các hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho người dân như:

 • Tổ chức diễn đàn trẻ em tại hai nhà trường ở xã Nậm Khắt và Dế Xu Phình để chia sẻ một số con số liên quan đến vấn đề/nguy cơ sức khỏe sinh sản vị thành niên ở Việt Nam với các bên liên quan (chính quyền địa phương, giáo viên, cán bộ y tế và cha mẹ). Mỗi xã có 100 trẻ em và cha mẹ tham dự. Diễn đàn trẻ em tại xã Dế Xu Phình có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải.
 • Tổ chức hoạt động hai đêm truyền thông tại hai xã Nậm Khắt và Dế Xu Phình về chủ đề phòng chống xâm hại tình dục và tảo hôn ở trẻ vị thành niên, có tổng số trên 500 người tham dự ở mỗi xã.

– Được sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, trung tâm bắt đầu triển khai dự án Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc namtại huyện Văn Yên và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từ tháng 11/2017.  Trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án, hoạt động truyền thông đều đã được lồng ghép nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến ngành thảo dược, lợi thế và cơ hội của Yên Bái trong phát triển cây thuốc nam, những hỗ trợ của dự án và cơ hội được hưởng lợi từ dự án của người dân trên địa bàn.

 • Bên cạnh đó, thành viên của các nhóm sở thích về trồng cây thuốc nam và đại diện chính quyền của 4 xã (tổng 27 người) đã được tham gia chuyến tham quan 3 ngày (18-20/9/2018) tại Hòa Bình để học hỏi kinh nghiệm về bảo tồn giống gen quý, ươm giống, trồng, chế biến và kinh doanh thuốc nam từ một số mô hình thành công ở các huyện thị khác nhau của Hòa Bình.
 • Ngoài ra, 04 khóa tập huấn (1 ngày/khóa) cũng đã được triển khai ở 4 xã dự án (xã Cảm Ân và xã Bảo Ái – huyện Văn Yên; xã Mậu Đông và xã Đông Cuông – huyện Yên Bình) cho tổng số 88 người là thành viên của các nhóm sở thích về trồng thuốc nam và đại diện chính quyền của 4 xã. Qua đó, học viên của các lớp đã hiểu về:
 1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về phát triển dược liệu;
 2. Lợi ích và hiệu quả của trồng cây thuốc nam trong chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế;
 • Đặc điểm của một số cây thuốc tiềm năng trong phát triển kinh tế tại Yên Bái;
 1. iv) Một số lưu ý trong trồng cây thuốc tại cộng đồng;
 2. v) Xây dựng kế hoạch trồng cây thuốc cho hộ gia đình. Ngoài ra, những người tham dự còn được chia sẻ kinh nghiệm trồng, sử dụng và kinh doanh các sản phẩn từ cây thuốc nam.

– Được sự tài trợ của Care tại Việt Nam, CDSH Yên Bái đã triển khai sáng kiến:“Tăng cường tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho trẻ em vị thành niên dân tộc Mông trong nhà trường tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”. Từ tháng 10 đến tháng 12/2018 đã tổ chức:

 • Tổ chức hai lớp tập huấn về Quyền trẻ em, truyền thông về kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 20 trẻ vị thành niên và 20 các cha mẹ có con ở tuổi vị thành niên cùng các cán bộ y tế, các tổ chức cộng đồng ở xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.
 • Tổ chức một diễn đàn trẻ em tại nhà trường phổ thông bán trú Trung học cơ sở Lê Văn Tám xã Púng Luông để chia sẻ một số con số liên quan đến vấn đề/nguy cơ sức khỏe sinh sản vị thành niên ở Việt Nam với các bên liên quan (chính quyền địa phương, giáo viên, cán bộ y tế và cha mẹ). Có trên 100 trẻ em và người lớn tham dự diễn đàn trẻ em này.
 • Tổ chức một đêm văn nghệ truyền thông về chủ đề Tảo hôn tại trường phổ thông bán trú Trung học cơ sở Lê Văn Tám xã Púng Luông. Đêm truyền thông có khoảng trên 300 người tham dự và được cơ quan truyền thông đại chúng dự và đưa tin.

– Cán bộ trung tâm đã tham gia trả lời phong vấn và có những nội dung bài viết trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về các kết quả hoạt động của dự án,  kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn… Tham gia viết và gửi tin bài hoạt động của Trung tâm cho tập san của Liên hiệp Hội tỉnh.

 1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

          4.1. Trong năm trung tâm đã cử cán bộ tham gia các hội thảo tập huấn do LHH, các mạng lưới cũng như tổ chức liên quan khác tổ chức. Các hội thảo đã tạo điều kiện để trung tâm  tham gia các ý kiến tư vấn, phản biện về chủ chương, chính sách xã hội với các bên liên quan. Cụ thể:

 • Tháng 1/2018 tham dự hội thảo do Care và Mạng Nothnet tổ chức với nội dung triển khai các sáng kiến nhỏ về tăng cường tiếp cận thông tin cho vùng dân tộc thiểu số miền núi. CDSH tham gia và có một sáng kiến nhỏ được chấp thuận hỗ trợ thực hiện tại Yên Bái.
 • Tháng 3/2018, hai cán bộ của Trung tâm đã tham dự khóa tập huấn về quyền trẻ em do tổ chức AC Thụy Điển (Adoptions Centrum) tổ chức.
 • Tháng 4/2018 dự hội thảo do MSD tổ chức về “Vai trò và đóng góp của các tổ  chức xã hội vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)- Đối tác CSOs vì sự phát triển bền vững”. 
 • Tháng 5/2018 dự hội thảo “Vai trò của các tổ chức xã hội trong phòng chống tham nhũng tại Việt Nam”. Tham gia ý kiến vào dự thảo luật phòng chống tham nhũng.
 • Trong khuôn khổ dự án” Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ, năm 2018 CDSH đã thực hiện khảo sát tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi (KAP) về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam nhằm phục vụ cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động can thiệp của dự án nhằm nâng cao KAP về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội cho các tác nhân này trong những năm tiếp theo. Đồng thời, Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát sẽ được tổ chức vào đầu năm 2019 để chia sẻ những phát hiện chính từ cuộc khảo sát với các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam và các bên liên quan (chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội…) của Yên Bái và Hà Nội.

          4.2. Với sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, trong năm, trung tâm đã thực hiện hai dự án và một sáng kiến. Trên cơ sở văn kiện dự án đã thỏa thuận, trung tâm đã triển khai 3 hội thảo lập kế hoạch tại ba xã: Nậm Khắt, Dế Xu Phình và Púng Luông, huyện Mù cang Chải. Với mục tiêu là phân tích tầm quan trọng của của công tác truyền thông GDSK sinh sản vị thành niên và những những giải pháp để giải quyết những vấn đề đang gặp phải ở địa phương trong kế hoạch hoạt động của Trạm y tế xã và hướng tới đạt được sự thỏa thuận thống nhất sự lồng ghép nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản VTN vào KH hoạt động của TYT đến năm 2020.

          4.3 Các thành viên trong đơn vị nghiêm túc trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ nhằm phát hiện những thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị qua các hoạt động trong  năm qua, đồng thời tìm kiếm cơ hội xây dựng đề án, đề tài mới.

          Hoạt động của các dự án do trung tâm thực hiện đã được các địa phương nơi triển khai dự án đánh giá tốt và từng bước đã được xã hội đánh giá cao và đã nâng cao vị thế của YENBAI CDSH.

 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án
 • Trong khuôn khổ dự án I2I của mạng lưới NothNet, trung tâm ADC là chủ tịch mạng lưới sẽ chủ trì 1 nghiên cứu về phân tích thị trường nông sản bản địa của đồng bào DTTS;Theo yêu cầu của Mạng Northnet, YENBAI CDSH gửi danh sách một số sản phẩm cây trồng tiềm năng của người dân tộc thiểu số ở Yên Bái  và cử cán bộ tham gia ngiên cứu những nội dung liên quan trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tháng 6/2018.
 • Tháng 7/2018 CDSH đã tham gia hội thảo chia sẻ mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do RSD và GEF SGP tổ chức tại Sơn La. Tại hội thảo, CDSH đã tham gia chia sẻ với các bên liên quan mô hình” hỗ trợ người dân Mù Cang Chải trồng cây Sơn Tra thu lợi nhằm cải thiện sinh kế, ứng phó với BĐKH ở địa phương trong những năm 2013-2015.
 • Trong khuôn khổ dự án” Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” do EU tài trợ, năm 2018 CDSH đã tổ chức ngiên cứu KAP (Kiến thức, thái độ, hành vi) chuẩn bị cho hội thảo về đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh sản xuất thuốc cây thuốc nam trên địa bàn một số tính miền núi phía Bắc.
 1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

          Xác định rõ nguồn lực hoạt động chính của mình là vận động các hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước thông qua các đề tài, dự án. Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, các đại sứ quán và các tổ chức mạng để cập nhật thông tin, kiến thức để chủ động trong việc xây dựng những đề xuất gửi tới các tổ chức. Trong năm 2018, trung tâm đã làm việc với một số tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ hội để tiếp cận các dự án đầu tư cho Yên Bái. Kết quả công tác này đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi như sau:

– Tháng 6 năm 2018, trung tâm hoàn thành việc đề xuất tiếp cho giai đoạn 2 của dự án: Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại hai xã Nậm Khắt và Dế Su Phình huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đề xuất đang được AC Thụy Điển nghiên cứu xem xét.

          – Tháng 1/2018, sau tham dự hội thảo do Care và Mạng Nothnet tổ chức với nội dung triển khai các sáng kiến nhỏ về tăng cường tiếp cận thông tin cho vùng dân tộc thiểu số miền núi. CDSH tham gia và có một sáng kiến nhỏ được chấp thuận hỗ trợ thực hiện tại Yên Bái từ tháng 10/2018 đến tháng 1/2019.

 1. Các hoạt động khác:

           7.1 Tham gia các hoạt động dự án “ Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin đối với phụ nữ các dân tộc thiểu số”, trung tâm cử cán bộ tham gia các hoạt động với Mạng Northnet tại Thái Nguyên và Bắc Kạn .

          7.2 Cử cán bộ tham gia giảng bài tại các nhà trường, bệnh viện trong và ngoài tỉnh góp phần CSSK nhân dân.

          7.3 Cử cán bộ tham gia các hoạt động dự án trong Mạng lưới VNGO/FLGT và Biến đổi khí hậu.

II. Đánh giá chung:

 1. Kết quả đạt được:

 Đối với một đơn vị tự chủ về hoạt động, tài chính, nhân lực… Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song đơn vị đã luôn xác định quyết tâm vượt qua, tận dụng được các thế mạnh hiện có để đề xuất có được các dự án mới, tích cực tham gia các hoạt động Mạng lưới để nâng cao năng lực và khẳng định vị thế của trung tâm trong tỉnh cũng như trong hệ thống các tổ chức VNGO. Trung tâm vẫn đảm bảo duy trì được những hoạt động thường xuyên của đơn vị như trên đã báo cáo. Đây là sự cố gẵng nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên của trung tâm.

          – Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan là đổi mới  cơ bản và được khẳng định rõ trong định hướng hoạt động cũng như công tác của trung tâm trong năm qua. Kết quả đạt được trong năm 2018 vừa qua đã nêu ở trên sẽ là niềm vui và động lực để CDSH tiếp tục phấn đấu giành nhiều thành công hơn nữa. 

          – Với những kết quả hoạt động bước đầu của 2 dự án và một sáng kiến nhỏ trong năm 2018 vừa qua, sẽ là động lực cho cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục phấn đấu giành nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động của đơn vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 1. Những hạn chế, yếu kém- nguyên nhân:

          – Khó khăn lớn nhất của đơn vị đó là chưa có nguồn tài trợ tiềm năng, dự án đầu tư thường xuyên để hoạt động. Nguồn tài trợ thường xuyên để duy trì các hoạt động cũng như trả lương cho các thành viên vẫn là mối quan tâm thường trực trong các thành viên của Yên Bái CDSH .

– Chính vì nguyên nhân trên nên việc thu hút cán bộ  giỏi đến trung tâm vẫn là vấn đề còn khó khăn lâu dài và ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì tổ chức. Việc duy trì cập nhật thông tin, quảng bá trên Website của đơn vị cũng chưa được thường xuyên đầy đủ.

* Nguyên nhân: Có nhiều nhưng nguyên nhân cơ bản là thiếu tính chuyên nghiệp, chiến lược chưa rõ ràng và tổ chức chưa mạnh, chưa khẳng định được chỗ đứng trong hệ thống VNGO.

III. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

– Năm 2019 YENBAI CDSH tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp với các bên liên quan, với các tổ chức để triển khai các hoạt động NCKH, triển khai tiếp các dự án hiện có để duy trì các hoạt động hữu ích tới cộng đồng.

– Tiếp tục theo dõi, nắm bắt các kêu gọi tài trợ của các tổ chức, các đại sứ quán và các tổ chức mạng lưới để cập nhật thông tin, kiến thức, chủ động trong việc xây dựng những đề xuất gửi tới các tổ chức tranh thủ nguồn lực viện trợ. Tiếp tục tập trung xây dựng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lựơng khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin, xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ .

– Tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện, tập huấn, hội thảo của các tổ chức mạng lưới mà  trung tâm tham gia như: Northet, CIFPEN, VNGO/FLGT  và  BĐKH, LHHKHKT tỉnh, VUSTA…

IV. Những đ xuất kiến nghị:

– Với hoạt động của mình những năm qua, YENBAI CDSH đang từng bước vượt qua khó khan để đứng vững, tham gia tích cực để đóng góp và sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng cao Yên Bái.

– YENBAI CDSH kính mong Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu đề xuất với UBND Tỉnh Yên Bái, LHH KH&KT Việt Nam để có chính sách đối với đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái chủ động tham gia phản biện các đề tài, dự án, đề án dự án mới, đề tài nghiên cứu năm 2019-2020;

– Ngành Y tế tỉnh Yên Bái với chức năng quản lí thực hiện các hoạt động Nghiên cứu, vận động chính sách về Y tế trên địa bàn  tiếp tục quan tâm giúp đỡ, cộng tác với YENBAI CDSH để CDSH có điều kiện tham gia phản biện các đề tài, dự án, đề án liên quan đến Y tế và công tác BVCSSK nhân dân, nhất là sự phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số tỉnh nhà.

          Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2019 của YENBAI CDSH, xin được báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo công tác của đơn vị trong thời gian tới./.

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan;

– Ban giám đốc CDSH;

– Lưu: VT.

Đào Thị Ngọc Lan