Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

Số: /BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày  30  tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI

NĂM  2013 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

 1. Công tác Tổ chức của Trung tâm:

 Năm 2013, YENBAI CDSH đã trình và được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ và lĩnh vực hoạt động của Trung tâm cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và trình độ cán bộ trong thời gian tới. Trình và được Sở Khoa học Công nghệ cấp phép bổ xung một số lĩnh vực hoat động, Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Trung tâm, bố trí cán bộ phụ trách hoạt động của các dự án đã được phê duyệt trong năm 2013. Hiện Trung tâm có 15 cán bộ hoạt động chính nhiệm và kiêm nhiệm, trong đó có:  01 Tiến sỹ, 04 thạc sỹ, 10 Đại học.

 1. Hoạt động Chính trị – Xã hội:

 Trong năm 2013, hoạt động  Chính trị xã hội của Yen Bai CDSH đã bám sát vào Nghị quyết của Liên hiệp hội tỉnh, hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Điều lệ đã được phê duyêt, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp Luật của Nhà nước.

Hoạt động chính trị của Trung tâm hướng tới sức khoẻ cộng đồng người nghèo, dân tộc thiểu số. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nghiên cứa vận động chính sách, của Mạng CIFPEN, mạng Biến đổi khí hậu, mạng NOTHNET, mạng sông ngòi và phát triển bền vững Việt Nam. Tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ quĩ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ quĩ vì người nghèo, quĩ đền ơn đáp nghĩa….

Tổ chức đoàn công tác gồm 12 cán bộ khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại 2 xã Púng Luông, La Pán Tẩn tỉnh Yên Bái. Tư vấn về chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, tiếp cận các dịch vụ Y tế cho 2000 ngưòi dân xã Púng Luông, xã La Pán Tẩn  huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

Phân công lãnh đạo Trung tâm tham gia các cuộc Hội thảo do Liên hiệp hội tỉnh,  tham gia các Hội thảo, toạ đàm, diễn đàn các tổ chức NGO, các mạng lưới xã hội dân sự tổ chức với các nội dung về Biến đổi khí hậu, An ninh lương thực và giảm nghèo, phòng chống HIV, AIDS, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chính sách dân tộc thiểu số….

 1. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức :

       Năm 2013, Yen Bai CDSH  đã tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, về kiến thức phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, Bảo tồn và phát triển cây thuốc nam bản địa trên bản tin “Khoa học & Cuộc sống” của Liên hiệp hội tỉnh, Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, trang Web của VUSTA, tích cực trao đổi thông tin với các tổ chức NGO Việt Nam, các Hội thành viên của Liên hiệp hội tỉnh. Duy trì trang Web YenBaiCDSH.com với nhiểu nội dung phong phú tuyên truyền hoạt động của Trung tâm.

            Phát hành nhiều ấn phẩm, bản tin, tờ rơi với các nội dung tuyên truyền phong phú đa dạng, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát triển cây thuốc nam bản địa. Xây dựng video clip bằng tiếng Hmông tuyên truyền phòng chống bệnh viêm phổi và bệnh tiêu chảy. Phối hợp với UBND huyện MCC, Sở Y Tế tổ chức 8 diễn đàn Y tế thôn bản, 01 diễn đàn Y Tế cấp huyện  nhằm tạo cơ hội cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nghèo có cơ hội chia sẻ với chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành y tế huyện, xã, tỉnh về những vấn đề sức khỏe của họ cũng như những khó khăn trong việc tiếp cận tới dịch vụ y tế tại cấp thôn và xã hiện nay. Xác định rõ các nguyên nhân và các yếu tố gây lên những vấn đề y tế và khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế hiện nay. Gợi mở những đề xuất nhằm thu hút sự tham gia của người dân vào việc cải thiện các vấn đề y tế và giải quyết khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Tổ chức 02 đêm truyền thông về biến đổi khí hậu tại xã Nậm Khắt và xã Mồ Dề huyện MCC tỉnh Yên Bái.

Phối hợp với phòng khám đa khoa Việt Tràng An, phổ biến kiến thức về răng miệng, phòng chống thương tích học đường, chống béo phì cho hàng nghìn học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho  trên 2000 Phụ nữ đô tuổi sinh đẻ, phổ biến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng. Tư vấn  trực tiếp cho  200 ngưòi về phòng chống HIV, AISD trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 1. Hoạt động tư vấn phản biện:

  Thực hiện chỉ đạo của Liên hiệp hội tỉnh đã tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

 Phối hợp với mạng Cifpen tham vấn Luật sửa đổi Luật đất đai năm 2013 tai huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên, Thành phố Yên Bái.  Tham gia nghiên cứu vận động chính sách 30a tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Các ý kiến tham gia của Mạng CIFPEN đã được Chính phủ đánh giá cao.

Tư vấn và tham mưu cho ngành Y Tế trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh tật về dinh dưỡng và phòng chống thiếu hụt vi chất. Cải thiện quan hệ xã hội phục vụ phát triển cộng đồng. Xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, người khuyết tật, sức khỏe học đường, sức khỏe người cao tuổi, phát triển y học cổ truyền.

 1. Công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao kiến thức nghiệp vụ.

 Tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo, về trồng; chăm sóc; bảo tồn cây thuốc nam bản địa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, lập kế hoạch có sự tham gia..

 Bố trí 10 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Liên hiệp hội tỉnh  và các tổ chức NGO, các mạng tổ chức, 02 cán bộ chính nhiệm của Trung tâm theo học Cao học.

 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện dự án:

Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về Nghiên cứu tiềm năng cây thuốc nam bản địa và  trồng cấy thử nghiệm một số loài nhằm phát triển nguồn dược liệu góp phần phát triển kinh tế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đã triển khai các nội dung nghiên cứu của năm 2013,tổ chức điều tra đánh giá tiềm năng cây thuốc, khảo sát ban đầu, tổ chức Hội thảo phản hồi.

 Triển khai thực hiện Dự án : “Tăng cường sự tham gia của người dân vào lập kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã nậm Khắt và xã Mồ Dề huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái” do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ:

 • Tiến hành điều tra cơ bản
 • Tiến hành hội thảo phản hồi thông tin tại hai xã Nậm Khắt, Mồ Dề huyện MCC dự án
 • Tiến hành khóa đào tạo TOT về thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện tại huyện Mù Cang Chải
 • Tiến hành khóa đào tạo TOT về quản lý rủi ro thiên tai tại huyện Mù Cang Chải.
 • Tiến hành khóa đào tạo TOT về lập kế hoạch có sự tham gia của người dân tại tại huyện Mù Cang Chải
 • Tiến hành khóa đào tạo kéo dài bốn ngày về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai cho người dân xã Nậm Khắt
 • Tiến hành khóa đào tạo kéo dài bốn ngày về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai cho người dân xã Mồ Dề
 • Tổ chức 02 đêm truyền thông về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai
 • Tiến hành khóa đào tạo cho các cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn bản.
 • Xác định và thí điểm hệ thống cảnh báo sớm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.
 • Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có nguy cơ di chuyển đến nơi an toàn
 • Tiến hành 5-ngày nghiên cứu về chuỗi giá trị quả Sơn Tra và các sản phẩm thảo dược tiềm năng tại vị trí dự án
 • Tiến hành hội thảo thông tin phản hồi nửa ngày ở huyện Mù Cang Chả
 • Thiết lập và duy trì các nhóm sở thích
 • Tiến hành khóa đào tạo 3 ngày về quản lý nhóm cho các nhà lãnh đạo nhóm sở thích và các thành viên chủ chốt.
 • Khóa học 2 ngày về kỹ thuật chăm sóc và canh tác của Sơn Tra và Thảo quả  cho các thành viên của các nhóm sở thích
 • Khóa học 2 ngày về kỹ thuật chăm sóc và canh tác của Sơn Tra và Thảo quả  cho các thành viên của các nhóm sở thích
 • Khởi động vàđịnh hướng.
 • Họp đánh giá các quý. Đã có 4 cuộc họp quý để đánh giá công việc đã làm được trong từng quý và xác định các công việc cần làm của quý sau

 Dự án: “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn,  huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái” do Liên minh Châu Âu (EU Delegation Vietnam) tài trợ.

 • Tổ chức khảo sát đánh giá ban đầu tại hai xã Púng Luông, La Pán Tẩn tỉnh Yên Bái
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo,
 • Vẽ Bản đồ cây thuốc tiềm năng tại hai xã
 • Tổ chức Hội thảo phản hồi,
 • Tổ chức tập huấn Lập kế hoạch có sự tham gia cho 40 học viên là lãnh đạo xã  Lãnh đạo TT Y Tế huyện, Y Tế khu vực, y tế xã, y tế thôn bản, già làng trưởng bản, đại diện người dân, thành viên nhóm sở thích.
 • Tổ chức khoá tập huấn Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền cho 40 học viên là lãnh đạo xã  Lãnh đạo TT Y Tế huyện, Y Tế khu vực, y tế xã, y tế thôn bản, già làng trưởng bản, đại diện người dân, thành viên nhóm sở thích.
 • Tổ chức khoá tập huấn kỹ năng quản lý nhóm cho Lãnh đạo hai xã và 40 thành viên nhóm sở thích
 • Tổ chức 8 diễn đàn Y Tế thôn bản tại 4 thôn của hai xã La Pán Tẩn, Púng Luông
 • Tổ chức 01 Diễn đàn Y Tế cấp huyện
 • Tổ chức  Hội thảo lập kế hoạch năm 2014
 • Tổ chức 04 cuộc họp Ban Quản lý dự án
 • Tổ chức Giám sát đánh giá định kỳ

 Tham gia thực hiện dự án “Tăng cường năng lực decen và mạng Northnet trong hỗ trợ giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng”.

 1. Công tác thi đua khen thưởng.

 Tích cực hưởng ứng các hoạt động thi đua trong hệ thống Liên hiệp hội thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ nệm lớn trong năm. Với các kết quả đã đạt được trong năm, năm 2013, YenBai CDSH đề nghị các hình thức khen thưởng như sau:

–  Đề nghị Liên hiệp hội tỉnh tặng giấy khen của Liên hiệp hội tỉnh cho 02 cá nhân

Đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tằng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân.

 1. Đánh giá chung:

Năm 2013, hoạt động của YenBai CDSH đã có nhiều khởi sắc, công tác tổ chức  bộ máy đã được kiện toàn, mở rộng lĩnh vực hoạt động, cán bộ Trung tâm có Trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực y tế – chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng các dân tộc miền núi, nâng cao kiến thức, kỹ năng và sức khỏe góp phần xóa đói giảm nghèo đã đựoc trú trọng.

 Tổ chức có chất lượng và hiệu quả các  hội thảo khoa học, diễn đàn trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, truyền thông, tập huấn về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong các dự án phát triển cộng đồng, các dự án y tế, phòng chống HIV/AIDS và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, người khuyết tật, sức khỏe học đường, sức khỏe người cao tuổi, phát triển y học cổ truyền và biến đổi khí hậu.

 Tăng cường hợp tác vận động các tổ chức phi chính phủ, tổ chức Quốc tế hoạt động tại Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ trên trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Trình độ Ngoại ngữ của cán bộ Trung tâm còn hạn chế, cán bộ làm công tác truyền thông kiêm nhiệm, còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động NGO.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

 1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 02/12/2011 của Tỉnh uỷ Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW.  Bám sát vào Nghị quyết và chương trình công tác năm 2014 của Liên hiệp hội tỉnh.  
 2. Thực hiện kế hoạch phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2013-2015.
 3. Duy trì trang Web YenBaiCDSH.com, Phối hợp với Ban Thông tin phổ biến kiến thức, báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Trung tâm.
 4. Thực hiện các hoạt động Nghiên cứa vận động chính sách về Y tế, chính sáchđối với người dân tộc thiểu số, chính sách giảm nghèo, chính sách đối với đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái. Tham gia phản biện các để tài, dự án, đề án liên quan đến Y tế, Biến đổi khí hậu, các dự thảo Luật…

 

 1. Tiếp tục thực hiện 02 dự án, 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt trong năm 2013 -2014. Đề xuất thực hiện hợp phần dự án của Liên hiệp các hội khoa học của tỉnh về tuyên truyền bảo vệ sức khỏe với biến đổi khí hậu.
 2. Tăng cườnghợp tác vận động các tổ chức phi chính phủ, chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ trên trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, biến đổi khí hậu, phát triển cộng đồng xoá đói giảm nghèo. Đề xuất 7-8 dự án, phấn đấu 2- 3 dự án được chấp thuận.
 3. Tích cực tham gia các hoạt động mạng lưới Nothnet, mạng CIFPEN, mạng thiên đuờng trẻ thơ, mạng sông ngòi và phát triển bền vững Việt Nam, mạng Biến đổi khí hậu…

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– LH các Hội KHKT tỉnh Yên Bái;

– Sở KHCN tỉnh Yên Bái;

– Sở Y Tế tỉnh Yên Bái;

– Lưu: VT- VPLHH.

TS. Đào thị Ngọc Lan