BC hoạt động năm 2011, phương hướng năm 2012

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TỈNH YÊN BÁI                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         YENBAI CDSH                                                                                 

Số:       / BC-CDSH                                                                            Yên Bái, ngày   31 tháng 12  năm 2011

 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

 KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2012

I.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011:

                Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011, Trung tâm Phát triển khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (Yenbai CDSH) đã tổ chức triển khai những hoạt động và thu được những kết quả như sau:

  1. Phát triển tổ chức, cán bộ đơn vị:

Tới ngày 31/12/2011 đơn vị đã có 08 cán bộ, tronng năm đã tuyển dụng 02 cán bộ chuyên trách; Ban Giám đốc đơn vị đã bố trí một Phó Giám đốc thường trực, số lượng cố vấn và công tác viên tiếp tục được duy trì ổn định và hoạt động.

Tiếp tục tham gia và mở rộng, vào mạng lưới với một số tổ chức xã hội

khác như: Mạng CIFPEN, tổ chức ActionAid Việt Nam; Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD…tham gia thành viên Hội Y tế công cộng…)

                Thường xuyên liên lạc, giới thiệu, quảng bá hoạt động với các tổ chức liên quan, tạo được mối quan hệ có uy tín trong mạng lưới hoạt động của đơn vị.

  1.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ:

         – Đơn vị đã cử 04 cán bộ tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ, năng lực tổ chức do Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, Hà Nội, Yên Bái; Hải Phòng, Thái Nguyên

        – Trung tâm động viên cán bộ tự học tập; mời chuyên gia giúp đỡ hướng dẫn Viết đề xuất dự án, đề tài nghiên cứu khoa học…

– Cử cán bộ tham dự hội nghị Trung tâm Mạng tổ chức. Tham quan học tập một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình hoạt động tổ chức dân sự khác như Tham gia với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Vùng tại Văn Yên tham quan mô hình Dinh dưỡng và Phòng chống tai nạn thương tích tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị và một số đơn vị khác.

        – Đặc biệt Trung tâm có tổ chức thành viên là Công ty Phát triển Y tế Việt Tràng An đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia học tập, nâng cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn tại các Bệnh viện Trung ương, cũng như mời các Giáo sư, Tiến sỹ chuyên gia đầu ngành Trung ương ở một số lĩnh vực lên trực tiếp đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến tại Phòng khám bệnh.

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghê:

                  3.1. Nghiên cứu khoa học: 

Cán bộ Trung tâm đã tổ chức thực hiện Nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tình hình rối loạn glucose máu và đái tháo đường tuổi học đường ở tỉnh Yên  Bái” thành công và đã báo cáo với Sở Khoa học công nghệ tỉnh, được đánh giá đảm bảo nội dung, tiến độ và đưa vào nghiệm thu. Kết quả nghiên cứu tuy chưa phát hiện trường hợp Đái tháo đường ở tuổi học đường, song phát hiện được một số trường hợp có nguy cơ Tiền đái tháo đường và Rối hoạn chuyển hóa cơ thể lứa tuổi này là rất cao. Qua điều tra mặc dù cỡ mẫu đề tài nhỏ song cũng phát hiện một số cháu mắc các tật tuổi học đường khá lớn như: Cận thị, Cong vẹo cột sống, suy dinh dưỡng…tại TP Yên Bái cũng là vấn đề sức khỏe tuổi học đường cần được quan tâm. 

                3.2. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ:

                 – Trung tâm đã phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Vùng tại Văn Yên tập huấn hai lớp cho cán bộ y tế xã, cán bộ giáo viên chủ chốt, cán bộ chủ chốt của các xã (Trên 60 người) làm các cộng tác viên và tổ chức triển khai công tác Chăm sóc dinh dưỡng trẻ em và Phòng chống tai nạn thương tích tại 8 xã của chương trình phát triển vùng Văn Yên.

                – Phòng khám đa khoa Việt Tràng An cũng đã tiếp nhận và tổ chức thực hiện một số ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong khám, điều trị và tư vấn người bệnh như: Thẩm mỹ; Làm thon gọn cơ thể…

                – Phối hợp với Hội Đông y tỉnh thực hiện một số hoạt động nghiên cứu dự án khoa học như: Trồng, bảo rồn cây thuốc tại huyện Yên Bình,…

  1. Thiết kế, xây dựng, đề xuất các dự án đầu tư:

– Đã xây dựng 06  đề xuất dự án xin đầu tư gửi các tổ chức phi chính phủ quốc tế thuộc các đại sứ quán tại Hà Nội và một số tổ chức mạng lưới hoạt động khác (Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quan Ailen,  Đại sứ quán Úc; Tổ chức GTZ, Hội Y tế công cộng Việt Nam…)  Ngày 15/12/2011 tại Hà Nội Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã phê duyệt và ký kết chấp thuận cho CDSH thực hiện dự án: Tăng cường năng lực cho cộng đồng nhằm bảo tồn và phát triển cây thuốc nam bản địa của người dân tộc thiểu số tại xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái . Hiện nay đã đang được triển khai đảm bảo tiến độ và bước đầu thu được kết quả.

– Xây dựng 02 đề tài, đề xuất Nghiên cứu khoa học gửi Sở Khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái để thực hiện trong năm 2012.

– Xây dựng 02 đề xuất gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tình Yên Bái. 

  1. Hoạt động tư vấn, phản biện.                             

 – Tư vấn phòng chống HIV/AIDS, tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và truyến thông giáo dục sức khỏe tại phòng khám VTA.

                – Tư vấn chăm sóc sức khoẻ răng miệng và dinh dưỡng cho học sinh của 2 Trường Phổ thông tiểu học TPYB.

                – Tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho….. người cao tuổi

                – Tư vấn, chăm sóc da, giảm béo và thon gọn cơ thể ứng dụng công nghệ điện sinh học thế hệ mới ……………. chị em phụ nữ.

– Tham gia viết bài, đưa tin hoạt động của Trung tâm. Tham gia viết bài cho Tạp chí của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, bài cho Báo Gia đình xã hội…. 

  1. Công tác thi đua khen thưởng:

                 Trung tâm cũng chủ động thực hiện động viên khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ tích cực, hoạt động có hiệu quả.

                Đơn vị đã bình xét, suy tôn, nhất trí đề nghị Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật tỉnh tặng:

– Giấy khen cho tập thể trung tâm và 02 cá nhân;

– Bằng khen của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam cho 01 cá nhân.

  1. Những khó khăn, hạn chế:

                 7.1. Công tác truyên thông, quảng bá giới thiệu về CDSH còn chưa nhiều. Thiếu cán bộ chuyên nghiệp, kinh nghiệm làm việc, hoạt động trên lĩnh vực mới còn hạn chế nên hiệu quả các hoạt động còn chưa nhiều; phong cách chế độ làm việc còn mang tính bao cấp, chưa thật chủ động, năng động để tiếp cận, mở rộng liên kết với mạng hoặc tổ chức khác.

                7.2. Các dự án, chương trình đề xuất nhiều lĩnh vực nhưng còn tản mạn. Có dự án đề xuất chưa đúng trọng tâm, chưa đạt yêu cầu; Hoạt động chuyên môn còn dựa vào sự sẵn có của Phòng khám Việt Tràng An.

                7.3. Chưa tạo được nhiều nguồn kinh phí, chi phí cho hoạt động, lương cho cán bộ còn chưa có. Hoạt động chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình.

  1. Kiến nghị đề xuất

            – Đề nghị Sở Khoa học công nghệ tỉnh Phê duyệt đề cương đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cho Trung tâm thực hiện.

– Đề nghị tỉnh có cơ chế, tạo điều kiện cho các hoạt động và mối quan hệ, quan tâm với cơ quan Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức dân sự xã hội nói chung và YenbaiCDSH nói riệng hoạt động và phát triển.

II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 

  1. Củng cố, kiện toàn tổ chức:

 – Bổ sung, kiện toàn Ban Lãnh đạo đơn vị; các Phòng, ban; các Cố vấn;

các Cộng tác viên…tuyển dụng bổ nhiệm một số cán bộ chuyên môn, kỹ thuật mới, chuyên trách;

                – Bố trí cán bộ tham dự các lớp tập huấn do các tổ chức liên quan mời. Chủ động mời cán bộ chuyên gia của các tổ chức, của Liên hiệp các hội KHKT…tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng hoạt động cho đơn vị;

                – Tiếp tục liên kết, phối hợp, tham gia hoạt động tại các Mạng và mở rộng hơn nữa hoạt động với các tổ chức, mạng lưới liên quan. 

2. Xây dựng cơ sở, vật chất, thông tin tuyên truyền:

–          Bố trí điều kiện duy trì hoạt động của đơn vị (Văn phòng làm việc…)

–          Xây dựng trang Web, tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá hoạt

động nâng cao uy tín của CDSH;

                – Tiếp tục tuyên truyền, thông tin, giới thiệu quảng bá Trung tâm (tờ rơi, hội họp, mạng internet, hoạt động dự án khác…).

                – Xây dựng, bố trí nguồn kinh phí thực hiện chế độ cho cán bộ tham gia hoạt động.

3. Xây dựng, đề xuất, thực hiện các dự án, nghiên cứu khoa học:

–          Tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án cây thuốc nam

bản địa tại Mù Cang Chải.

–          Thực hiện đề tài mở rộng Nghiên cứu đái tháo đường- nếu được tỉnh

phê duyệt;

                –  Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề cương, đề xuất chương trình, dự án, kêu gọi đầu tư cho năm 2012-2013.

                – Tham gia phối hợp, liên kết thực hiện dự án khoa học với các tổ chức liên quan.

4. Hoạt động khác:

–          Tham gia các hoạt động phản biên khoa học;

–          Tham gia viết bải về thông tin hoạt động, về nghiên cứu khoa học,

chuyên môn và kinh nghiệm xây dựng hoạt động tổ chức daan sự xã hội;

–          Thúc đẩy công tác thi đua trong đơn vị;

 

                Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

 – LH các hội KHKT tỉnh;

– Ban Giám đốc CDSH;    

 – Lưu VT.

  

                                                                                                                       Bs Nguyễn Thị Năm